صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

ON ALL THE

BOOKS OF SCRIPTURE,

FOR THE USE OF THE

PULPIT AND PRIVATE FAMILIES,

IN TOUR VOLUMES.

VOL. III.

BY JOSEPH PRIESTLEY, LL. D. F. R. S. &c.

SI juxta apostolum Paulum Christus Dei virtus est;
Deique sapientia, et qui nescit scripturas nescit Dei
virtutem ejusque sapientiam, ignoratio scripturarum ig-
noratio Christi est.

JEROME IN ESAIAM

NORTHUMBERLAND:

PRINTED FOR THE AUTHOR,
BY ANDREW KENNEDY, Franklin's Head, QUEEN-STREET.

1804.

« السابقةمتابعة »