صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

INDEX OF POEMS.

PAG.

PAG.

magna Domini

[ocr errors]
[ocr errors]

Ad perennis vitæ fontem mens sitivit avida

315 Æterna Christi munera 210 Æterne rerum Conditor 243 Alpha et , magne Deus 323 Apparebit repentina dies

290 Arx firma Deus noster est 253 Astant angelorum chori 321 Cælum gaude, terra plaude 100 Credere quid dubitem fieri

quod posse probatur 284 Crux ave benedicta

302 Crux benedicta nitet, Domi

nus quâ came pependit . 130 Cum me tenent fallacia 241 Cum revolvo toto corde 286 Cum sit omnis homo foe

255 Cur mundus militat sub vanâ gloriâ

264 Desere jam, anima, lectulum soporis

134 Deus homo, Rex cælorum 275 .Dies iræ, dies illa

296 Ecce dies celebris

161 Ecquis binas columbinas 150 Eheu ! eheu! mundi vita 234 Eheu! quid homines sumus 270 Est locus ex omni medium

quem credimus orbe 198

Gravi me terrore pulsas, vitæ dies ultima

278 Hæc est dies triumphalis 155 Heri mundus exultavit 212 Heu! quid jaces stabulo 114 Hic breve vivitur, hic breve

plangitur, hic breve fletur 304 Hic est qui, carnis intrans ergastula nostra

104 Jam moesta quiesce querela 281 Jesu dulcis memoria

246 Jucundare, plebs fidelis 62 Lux jucunda, lux insignis 190 Majestati sacrosanctæ 117 Mortis portis fractis, fortis. 157 Mundi renovatio

153 Nectareum rorem terris instillat Olympus

109 Nocte quâdam, viâ fessus 221 Nuper eram locuples, mul

tisque beatus amicis 260 Omnis mundi creatura 257 Ornarunt terram germina 251 O ter fecundas, o ter jucundas

116 Pone luctum, Magdalena 159 Portas vestras æternales · 172 Potestate, non naturâ · 111 Præcursoris et Baptistæ 92 Psallat chorus corde mundo 63 Puer natus in Bethlehem 97

.

[ocr errors]

num

[ocr errors]

.

.

.

[ocr errors]

.

.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

ma.

.

PAG.
Quam despectus, quam de-
jectus
.

143
Quam dilecta tabernacula 227
Quantum hamum caritas tibi
præsentavit

146
Qui procedis ab utroque

187
Quisquis ades, mediique su-
bis in limina templi

132
Salve, festa dies, toto vene-
rabilis ævo

152
Salve, mundi salutare 137
Salve, tropæum gloriæ 217
Salvete, flores martyrum 121
Sicut chorda musicorum 219
Si vis vere gloriari

148
Simplex in essentiâ 177
Sit ignis atque lux mihi 242
Spiritus Sancte, Pie Para-
clite

182

PAG.
Stolâ regni laureatus . 202
Stringere pauca libet bona

carminis hujus, et ipsum. 80
Tandem audite me

249
Tria dona reges ferunt, 123
Tribus signis, Deo dignis 127
Tuba Domini, Paule, maxi-

207
Urbs beata Hirusalem

. 311
Ut jucundas cervus undas

237
Veni, Creator Spiritus 175
Veni, Creator Spiritus
Veni, Redemptor gentium 87
Veni, Sancte Spiritus 196
Verbi vere substantivi 71
Verbum Dei, Deo natum 75
Zyma vetus expurgetur

165

.

· 183

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

INDEX OF BIOGRAPHICAL NOTICES.

PAGE
Fortunatus

129
Hildebert.

· 106
Jacobus de Benedictis 262
Marbod

275
Mauburn

114
Peter the Venerable

99
Pistor

91
Prudentius

119
Robert the Second, King of
France

195
Thomas of Celano

293
Thomas of Kempen

321

Abelard
Adam of St Victor
Alanus
Alard
Ambrose, St
Balde
Bede
Bernard of Clugny
Bernard, St
Bonaventura
Buttmann
Damiani

PAGE
206

53
102
240

84
· 267

217
304
136
142

253
. 277

SPOTTISWOODE AND CO., PRINTERS, NEW-STREET SQUARE, LONDON.

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »