صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

INDEX OF POEMS.

PAG.

[ocr errors]
[ocr errors]

.

.

.

[ocr errors]

PAG. Ad perennis vitæ fontem

mens sitivit avida 315 Æterna Christi munera 210 Æterne rerum Conditor 243 Alpha et 2, magne Deus 323 Apparebit repentina dies magna Domini

. 290 Arx firma Deus noster est 253 Astant angelorum chori 321 Coelum gaude, terra plaude 100 Credere quid dubitem fieri

quod posse probatur 284 Crux ave benedicta

302 Crux benedicta nitet, Domi

nus quâ carne pependit . 130 Cum me tenent fallacia 241 Cum revolvo toto corde 286 Cum sit omnis homo foenum

255 Cur mundus militat sub vanâ gloriâ

264 Desere jam, anima, lectulum soporis

134 Deus homo, Rex coelorum . 275 Dies iræ, dies illa Ecce dies celebris

. 161 Ecquis binas columbinas 150 Eheu! eheu! mundi vita 234 Eheu! quid homines sumus 270 Est locus ex omni medium

quem credimus orbe 198

Gravi me terrore pulsas, vitæ dies ultima

278 Hæc est dies triumphalis 155 Heri mundus exultavit 212 Heu! quid jaces stabulo 114 Hic breve vivitur, hic breve

plangitur, hic breve fletur 304 Hic est qui, carnis intrans ergastula nostra

104 Jam mosta uiesce querela 281 Jesu dulcis memoria . 246 Jucundare, plebs fidelis 62 Lux jucunda, lux insignis 190 Majestati sacrosanctæ 117 Mortis portis fractis, fortis. 157 Mundi renovatio

153 Nectareum rorem terris instillat Olympus

. 109 Nocte quâdam, viâ fessus Nuper eram locuples, mul

tisque beatus amicis 260 Omnis mundi creatura 257 Ornarunt terram germina 251 O ter foecundas, o ter jucundas

116 Pone luctum, Magdalena

159 Portas vestras æternales 172 Potestate, non naturâ 111 Præcursoris et Baptistæ 92 Psallat chorus corde mundo 63 Puer natus in Bethlehem. 97

.

221

[ocr errors]

.

[ocr errors]

· 296

.

PAG.

.

.

.

· 123

ma.

.

PAG.
Quam despectus, quam de- Stolâ regni laureatus . . 202
jectus

143

Stringere pauca libet bona
Quam dilecta tabernacula 227 carminis hujus, et ipsum. 80
Quantum hamum caritas tibi Tandem audite me

249
præsentavit

146 Tria dona reges ferunt
Qui procedis ab utroque

187

Tribus signis, Deo dignis 127
Quisquis ades, mediique su- Tuba Domini, Paule, maxi-
bis in limina templi 132

207
Salve, festa dies, toto vene- Urbs beata Hirusalem . 311
rabilis ævo

152 Ut jucundas cervus undas 237
Salve, mundi salutare . 137 Veni, Creator Spiritus

. 175
Salve, tropæum gloriæ 217 Veni, Creator Spiritus

. 183
Salvete, flores martyrum 121 Veni, Redemptor gentium 87
Sicut chorda musicorum 219 Veni, Sancte Spiritus 196
Si vis vere gloriari

148 Verbi vere substantivi 71
Simplex in essentiâ
177 Verbum Dei, Deo natum

75
Sit ignis atque lux mihi 242 Zyma vetus expurgetur

165
Spiritus Sancte, Pie Para-
clite

182

[ocr errors]
[ocr errors]

.

INDEX OF BIOGRAPHICAL NOTICES.

.

.

.

PAGE
206

53
102
240

84
267
217
304
136
142
253
277

Abelard
Adam of St Victor
Alanus
Alard
Ambrose, St
Balde
Bede
Bernard of Clugny
Bernard, St
Bonaventura
Buttmann
Damiani

PAGE
Fortunatus

129
Hildebert

106
Jacobus de Benedictis

. 262
Marbod

275
Mauburn

114
Peter the Venerable

.

99
Pistor

91
Prudentius

119
Robert the Second, King of
France

195
Thomas of Celano

293
Thomas of Kempen

• 321

SPOTTISWOODE AND CO., PRINTERS, NEW-STREET SQUARE, LONDON.

#

« السابقةمتابعة »