صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

III

OF THE SORROW OF REPENTANCE

[FROM AN ALPHABET HYMN]

Although I am not worthy e'en to rest

My hapless eyes on stars of heaven so fair, Beneath the burden of my sins oppressed: Redeemer of my soul, I pray Thee, spare!

By me how oft undone the good I ought,
How endless are the evils I have done;
How numberless the secret wrongs I've wrought;
My help must come from Thee, O Christ, alone!

Let me, O Lord, but mourn my deeds of shame,
A sinner even from my earliest years,
One favour still my inmost heart shall claim,
That Thou wilt grant to me relief in tears.

Methinks that all of hell's tormenting pains

Amends for my transgressions cannot make, Except, O Christ, my wretched spirit gains Sufficient aid, for Thy dear mercy's sake.

Redemptor mundi, unica spes omnium,
Aequalis Patri Sanctoque Spiritui,
Trinus et unus Deus invisibilis,
Mihi succurre!

Si me subtili pensas sub libramine,
Spes in me nulla remanet fiduciae,
Sed rogativa me salvet potentia
Filius Dei.

Xriste, te semper recta fide labiis
Confessus, corde credidi orthodoxo,
Haereticorum dogma nefas respui
Pectore puro.

Ymnum fideli modulando gutture Arrium sperno, latrantem Sabellium, Assensi nunquam grunnienti Simoni Fauce susurra.

Zelum pro Christi sum zelatus nomine, Nam sancta mater lacte me catholico Tempus per omne nutrivit Ecclesia Ubere sacro.

Gloria Sanctae Trinitati unicae
Sit Deo Patri, Genito, Paraclito,
Laus meo sonet in ore perpetuum
Domini semper.

Redeemer of the world, man's hope alone,
With Father and with Holy Ghost divine,
Thou unseen Godhead ever Three in One,
O be Thy mighty succour henceforth mine!

Shouldst Thou but weigh me in Thine equal scale,
In me nor hope nor courage would remain;
But still Thy power to save me would not fail,
O Son of God, whose aid none seeks in vain.

Xrist, ever have I Thee with faith correct,

With heart and lips most orthodox, confessed, Disdaining sinful dogmas of each sect

That sought a resting place in my pure breast.

Yea, I despise the mocking Arian's whine,

The low Sabellian's barking, dog-like howl; Nor have I joined with Simon's filthy swine Whose jaws are ever parted with a growl.

Zeal for the name of Christ have I confessed;

For holy mother Church, with milk sincere, Hath nourished me, and from her sacred breast Hath fed me through each swiftly passing year.

To God the Father, Son and Paraclete,

Shall glory be ascribed, O Three in One, And evermore the praise will I repeat

Of Thee, O Lord, while time its course shall run.

IV

HYMNUS PENTECOSTALIS

Beata nobis gaudia
Anni reduxit orbita,
Cum Spiritus paraclitus
Illapsus est discipulis.

Ignis vibrante lumine
Linguae figuram detulit,
Verbis ut essent proflui,
Et charitate fervidi.

Linguis loquuntur omnium; Turbae pavent gentilium: Musto madere deputant, Quos Spiritus repleverat.

Patrata sunt haec mystice,
Paschae peracto tempore,
Sacro dierum circulo,
Quo lege fit remissio.

IV

A PENTECOSTAL HYMN

The year's brief round on flying feet
Hath our blest joys restored,
Since now is God, the Paraclete,
On His disciples poured.

With lambent flame, the fire to each
Brought tongues from heaven above,
That they might fluent be in speech
And glow with hearts of love.

Speaking with tongues of all, they come;
The throng with fear is stilled:
Then mocks them as though drunken, whom
The Holy Ghost hath filled.

In mystery these things are done;
The Paschal season o'er,

The days their sacred course have run,
Our freedom comes once more.

« السابقةمتابعة »