صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

AMBROSIANUS

I

HYMNUS PASCHALIS

Aurora lucis rutilat,
Coelum laudibus intonat,
Mundus exultans iubilat,
Gemens infernus ululat,

Cum rex ille fortissimus,
Mortis confractis viribus,
Pede conculcans Tartara
Solvit a poena miseros!

Ille, qui clausus lapide
Custoditur sub milite,
Triumphans pompa nobili
Victor surgit de funere.

Solutis iam gemitibus
Et inferni doloribus,
"Quia surrexit Dominus!"
Resplendens clamat angelus.

Tristes erant apostoli
De nece sui Domini,
Quem poena mortis crudeli
Servi damnarant impii.

[graphic][merged small][merged small]
[merged small][merged small][ocr errors]

AMBROSIAN

I

EASTER HYMN

Crimson glows the ruddy morning,
Alleluias fill the skies,
Earth rejoices, hell is mourning,
Mingled groans and shouts arise;

For the King, renowned, all glorious,
Comes His captive saints to free,
Over death and hell victorious,

Pain and woe before Him flee!

Vain the rock with sealed portal,

Him no Roman guard can keep, Lo! in triumph clad, immortal,

He, the Victor, wakes from sleep.

Groans forevermore are ended,

Ended now the woes of hell, "Jesus hath from death ascended!" Angels bright the message tell.

Chosen ones, with visage mournful, Wept their Lord, betrayed and slain By the cruel, base and scornful, Tortured, agonized with pain.

Sermone blando angelus
Praedixit mulieribus;
"In Galilaea Dominus
Videndus est quantocius!"

Illae dum pergunt concite
Apostolis hoc dicere,
Videntes eum vivere
Osculantur pedes Domini.

Quo agnito discipuli
In Galilaeam propere
Pergunt videre faciem
Desideratam Domini.

Claro paschali gaudio
Sol mundo nitet radio,
Cum Christum iam apostoli
Visu cernunt corporeo.

Ostensa sibi vulnera
In Christi carne fulgida
Resurrexisse Dominum
Voce fatentur publica.

Rex Christe clementissime, Tu corda nostra posside, Ut tibi laudes debitas Reddamus omni tempore!

« السابقةمتابعة »