صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Solis gemmis pretiosis haec structura nectitur;
Auro mundo, tanquam vitro, urbis via sternitur;
Abest limus, deest fimus, lues nulla cernitur.

Hiems horrens, aestas torrens illic nunquam saeviunt; Flos perpetuus rosarum ver agit perpetuum; Candent lilia, rubescit crocus, sudat balsamum.

Virent prata, vernant sata, rivi mellis influunt;
Pigmentorum spirat odor, liquor et aromatum;
Pendent poma floridorum non lapsura nemorum.

Non alternat luna vices, sol vel cursus siderum;
Agnus est felicis urbis lumen inocciduum;
Nox et tempus desunt ei, diem fert continuum.

And this temple hath been builded
Out of precious gems alone;
With fine gold as though with crystal
Is the city's highway strown;
Mire and dirt and every substance
That defileth is unknown.

Horrid winter, torrid summer,

Never rage in that blest place; Bloom perpetual of roses

Makes a ceaseless springtime grace; Lilies gleam, distills the balsam, Glows the blushing crocus' face.

Fields are green with harvests teeming, There the gentle streamlets flow; Waters are with fragrance laden,

All the airs bright colors show; Fruits of flowery groves are hanging, Fruits that no decay shall know.

There the moon no change observeth,
Sun by day, nor stars by night;
For the Lamb, of that blest city,
Is the never-failing light;
Night and time to it are wanting,
There the endless day beams bright.

Nam et sancti quique velut sol praeclarus rutilant;
Post triumphum coronati mutuo coniubilant,
Et prostrati pugnas hostis iam securi numerant.

Omni labe defaecati carnis bella nesciunt,
Caro facta spiritalis et mens unum sentiunt;
Pace multa perfruentes scandalum non perferunt.

Mutabilibus exuti repetunt originem,

Et praesentem veritatis contemplantur speciem,
Hinc vitalem vivi fontis hauriunt dulcedinem.

Inde statum semper idem existendi capiunt; Clari, vividi, iucundi nullis patent casibus: Absunt morbi semper sanis, senectus iuvenibus.

For the saints are robed in glory,

Each one radiant as the sun;
After triumph, crowned victorious
All together joy as one;
Now secure, they count the battles
Over vanquished foemen won.

There they know no wars nor fighting, From all carnal stains made free; Flesh and mind of spirit rendered,

In one thought they all agree; Peace abundant still enjoying,

There they no temptation see.

Stripped of everything that changes,
Their Original they trace,
And of Truth, the everlasting,
See the ever-present face;
Thence as from a living fountain
Drink they sweetness, life and grace.

Thence they gain that blest existence
Which unchangingly remains;
They all pure and bright and joyous,
Never meet with griefs nor pains;
To their health disease is wanting,
Age o'er youth no victory gains.

Hinc perenne tenent esse, nam transire transiit;
Inde virent, vigent, florent: corruptela corruit,
Immortalitatis vigor mortis ius absorbuit.

Qui Scientem cuncta sciunt, quid nescire nequeunt?
Nam et pectoris arcana penetrant alterutrum;
Unum volunt, unum nolunt, unitas est mentium.

Licet cuiquam sit diversum pro labore meritum, Caritas hoc facit suum, quod, dum amat alterum, Proprium sic singulorum fit commune omnium.

Ubi corpus illic iure congregantur aquilae;
Quo cum angelis et sanctae recreantur animae,
Uno pane vivunt cives utriusque patriae.

« السابقةمتابعة »