صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

MONUMENTA HUNGARIAE HISTORICA.

MAGYAR
TÖRTÉNELMI EMLÉKEK.

KLAD JA

A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADEMIA

TÖRTÉNELMI BIZOTTMÁNYA.

ELSŐ OSZTÁLY,

KILENCZEDIK KÖTET.

PEST, 1862.
EGGENBERGER FERDINAND AKADEMIAI, ÚGY GEIBEL, HARTLEBEN, KI-
LILÁN EGYETEMI, LAMPEL, LAUFFER ÉS STOLP, OSTERLAMM , PFEIFER,

RÁTA PESTI, HAAS BÉCSI KÖNYVÁRUSOKNÁL.

229

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

PEST, 1862. EGGENBERGER FERDINÁND AKADEMIAI, ÚGY GEIBEL, HARTLEBEN, KILIÁN EGYETEMI, LAMPEL, LAUFFER ÉS STOLP, OSTERLAMM, PFEIFER ;

- RÁHT PESTI, HAAS BÉCSI KÖNYVÁRUSOKNÁL.

[merged small][ocr errors]

TARTALOM,

1272.

[merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

1. IV. vagyis kun László királynak Revisnye birtokra vonat

kozó adománya Hocymer számára. ......... 2. X. Gergely pápa IV. László magyar királyhoz uralkodása

kezdetén intézett intései. . . . . . . . . . . . . 3. X. Gergely pápa Magyarország főpapjait és főurait felszólít

ja, hogy a királyt tanácscsal és tettel támogassák. .... 4. 8. Gergely pápa II. Otakart, cseh királyt inti, hogy az V.

István magyar királylyal kötött békességet annak utódjával

IV. Lászlóval is tartsa. ............. 5. Sándor országbírónak Hricso vár tulajdoni jogáról hozott

itélete. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6. Bruno olmüczi püspök több országról, s ezek közt Magyaror

szág állapotáról jelentést tesz X. Gergely papának. ...

[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][ocr errors]
« السابقةمتابعة »