صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][merged small]

Floriferis ut apes in saltibus omnia libant,
Omnia nos itidem depascimur aurea dicta,
Aurea, perpetuâ semper dignissima vitâ. 13.

LUCRETIUS iii.

[ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

OF GRAY'S INN, BARRISTER-AT-LAW
Corresponding Member of the Berlin Society for the Study of Modern
Languages : Author of 'Shakespeare a Lawyer,' 'Shakespeare's Legal

Maxims,' Shakespeare Illustrated by the Lex Scripta,' &c.

Multa ignoramus quæ nobis non laterent si veterum lectio

nobis fuit familiaris.-10 Co. 73.

THE FIRST PART.

LONDON:

LONGMANS, GREEN, AND CO.

« السابقةمتابعة »