صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

L I S AIRE.

[ocr errors][ocr errors][merged small]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]

H.Grmclotin

LA Chovin Sculp.
Ecce spectaculum dignunad quod respiciat
intentus operisuo Deus: ccce par Deo dignum,
Vir sortis cum mala fortuna compositu's

,

Senec,

[blocks in formation]

Non miror, fi quando impetum capit (Deus) Spectandi
magnos viros, colluctantes cum aliquâ calamitate.

SENEC. DE PROviD.

Ì A U S A N N E,
Chez JULES HENRI POTT & Comp.

M. DCC. LXXXIV.

D.

« السابقةمتابعة »