صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

محمد

[ocr errors][merged small][ocr errors]

ORDO

ADMINISTRANDI

SACRAMENTA,

ET

Alia quædam Officia Ecclesiastica ritè
peragendi, in Missione Anglicanâ;

EX

RITUALI ROMANO,

Jussu PAULI QUINTI edito extractus:

NONNULLIS ADJECTIS

EX

Antiquo Rituali Anglicano,

LONDINI:

TYPIS KEATING, BROWN ET KEATING,
Typograph. Reverendissim. Vic. Apost.

In via Ducis juxta Quadrum, vulgo Grosvenor-square.

1812,

C

« السابقةمتابعة »