صور الصفحة
PDF

URKUNDEN-BUCH

DES

LANDES OB DER ENNS.

HERAUSGEGEBEN

VOM

VERWALTUNGS-AUSSCHUSS DES MUSEUMS FRANCISCO-CAROLINUM

ZU LINZ.

SECHSTER BAND.

WIEN.

AUS DER K. K. HOF- UND STAATSDRUCKEREI.

1872.

TME

[merged small][merged small][ocr errors]

1331. 7. Februar. Die Herzoge Albrecht und Otto von Österreich erkaufen von den Herrn von Wallsee alle ihre Besitzungen in Schwaben um 11 Tausend Mark,

und verpfänden ihnen für diesen Kaufschilling Güter in Österreich.

Notandum quod anno domini 1331 feria quinta post Purificationem beate Marie Virginis Matris domini nostri Jesu Christi dominus Albertus et dominus Otto fratres Austriae et Styriae Duces rite et rationabiliter comparaverunt ab illis de Walse omnia bona eorum, que usque in hodiernum diem superius in Sweuia tenuerunt, videlicet Walse Castrum et Civitatem, Aduocatiam Monasterii Novi Walse, Warthusen, Swainhusen, Louphaim, Zelle und Swarczach cum hominibus, bonis et omnibus iuribus et attinentiis vniuersis pro 11.000 (undecim millibus) Marcis ponderati constantiensis (argenti), pro qua quidem peccunia dicti domini Duces prefatis de Walse Castra et bona infrascripta obligaverunt.

Primo domino Eberhardo de Walse, filio Eberhardi de Lyntz, obligata sunt Castra Valchenstein cum 32 talentis reddituum et Clór (?) cum 20 tal. reddituum et in Muta in Lyntza 200 tal. den. cum omnibus attinentiis et iuribus, prout in literis evidentius continetur pro 2750 Marcis Argenti Constantiensis ponderati.

Item domino Hainrico, Reymperto et Friderico fratribus de Walse de Anaso filiis quondam Hainrici de Walse. - anno et die prenotatis et pro eadem emptione obligata sunt Castra videlicet Wechsenberch et Othenshaim Castrum et forum cum omnibus iuribus, prout in ipsorum literis continetur, pro 2916 Marcis cum ", argenti penderati memorati.

It. dominis Eberhardo et Friderico et Hainrico de Walse de Drozendorf pro predicta emptione obligatum est Castrum Potenstain cum omnibus Attinentiis, velud in literis habetur, pro 1800 Marcis ponderati prelibati - et solverunt pro eis in Judeis domini Duces 1233 tal, denariorum Wiennensium.

Urkundenbuch des Landes ob d. Eans, VI. Bd.

It. domino Virico de Walse et fratribus suis - filiis Vlrici antiqui de Walse Obligatum est Castrum Wechsenegg in Styria cum omnibus pertinentiis pro 2817 Marcis argenti ponderati predicti anno et die prenotatis.

Aus einem Cod. Ms. des k. k. geh. Haus - Archives: Rationarium der österreichischen Herzoge von 1326 - 1338. Fol. 71. b. Chmel, Geschichtsforscher. II. 211.

II.

1331. 17. Februar. Wion. – Herzog Albrecht von Österreich verleihet dem Kloster

Schlägl das Recht der freien Salreinfuhr in seinen Ländern.

Wir Albrecht von gottes gnaden Hertzog zu Österreich und xv Steyr Veriehen vnd tin chunt mit disem brief, Daz wier den erbern geistlichen leuten .. dem Probst vnd dem Conuent ze Slegel, daz vnser Vrowen stilt ist, zv vordrist durch gút (sic) vnd durch vnser, ... unser bråder vnd vnser voruordern hail vnd selde willen" die genad getan haben vnd týn ouh mit diesem brief also, daz si ewichlichen ains in dem Jar, swenn ez in füget, an vnser Mautt ze Lyntz vnd an andern vnsern Mautten auf dem wazzer verfüren mugen ein phunt weites saltzes vad vier phunt chlains Saltzes an Mautte vnd an alle jerrung. Vnd duvon gebieten wier allen vnsern Mauttern vnd amptleuten, die aus der Tónow gesezzen sind, vestichlich vnd wellen, daz si in noch iern dienern, die in disen brief zaigent, dhain ierrung daran tůn vnd si daz verfüren lazzen an Mautt, als vor geschriben ist. Vnd daz in die genade stete beleibe, geben wier in disen brief zv einem offen vrchunde versigelt mit vnserm Insigel, Der geben ist zv wienn, do man zalt von christes gebürde drertzehen hundert Jar, darnach in dem Ayns vnd dreizzigistem Jar an suntag in der vasten, so man singet Inuocauit.

Das Original auf Pergament zu Schlägel. Das halbzerbrochene Reitersiegel im weissen Wachse hängt an Pergamentstreifen.

« السابقةمتابعة »