صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

BY CHARLES PETTIT M'ILVAINE, D. D.

BISHOP OF THE PROTESTANT EPISCOPAL CHURCH IN THE STATE OF

NEW YORK

Sint casta delicia mea scripture.tha; nec fallar in eis, nec fallam ex eis
AUGUSTINE.

LIBRARY

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY
65394

ASTOR. LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS,
R 1914 L

F

Entered by the author, according to Act of Congress, in the year 1832, in the Clerk's Office of the District Court of the United States for the Southern District of New York.

Right of publishing transferred to the American Traft Sporty

[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

The difficulty of presenting the evidences of Christianity arises, not
from any lack of arguments, but from the difficulty of a just selec-
tion and arrangement where materials are so abundant,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

The study of the evidences of Christianity may be brief or extended,
according as the object is simply conviction; or, in addition to that,
the pleasure of collecting all the various lights which may be con-
centrated on this subject.

The evidences are of two general classes, namely, external, or histor-

ical, and internal,

A brief account of what each head includes,

The present course of lectures confined to the external.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

AUTHENTICITY AND INTEGRITY OF THE NEW TESTAMENT, 89

From the tenor of the preceding lecture, it is evident that the canon
of the New Testament was not made without the most intelligent and
careful investigation,

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors][merged small][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
« السابقةمتابعة »