صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Rubrick.—The Chaplain shall read the Gospel.

In illo tempore, recumbentibus undecim Discipulis apparuit illis Jesus; et exprobavit incredulitatem eorum, et duritiem cordis, qui iis qui viderant eum resurrexisse, non crediderunt. Et dixit eis, Euntes in mundum universum, predicate Evangelium omni creature. Qui crediderit et baptizatus fuerit, salvus erit; qui vero non crediderit, condemnabitur. Signa autem eos, qui crediderint, haec sequentur: In nomine meo daemonia ejicient, Unguis loquentur novis, serpentes tollent; et si mortiferum quid biberint non eis nocebit; super aegros manus imponent, et bene [seipsos] habebunt.

Rubrick.—Which clause [super aegros, &c.] the Chaplain repeats as long as the King is handling the Sick Person. And in the time of the repeating the aforesaid words [super aegros, &c.] the Clerk of the Closet shall kneel before the King, having the Sick Person upon the right hand, and the Sick Person shall likewise kneel before the King; and then the King shall lay his hand upon the Sore of the Sick Person. This done, the Chaplain shall make an end of the Gospel; and in the mean time the Chirurgeon shall lead away the Sick Person from the King.

— Et Dominus quidem Jesus, postquam locutus est eis, assumptus est in coelum, et sedet a dextris Dei. Illi autem profecti, praedicaverunt ubique, Domino cooperante, et sermonem confirmante, sequentibus signis.

Rubrick.—Then the Chaplain shall begin to say again, Dominus Vobiscum.

Rubrick.—The King shall answer,

Et cum spiritu tuo.

Rubrick.—The Chaplain. Initium Sancti Evangelii secundum Joannem.

Rubrick.—The King shall say.

Gloria tibi, Domine.

Rubrick.—The Chaplain then shall say this Gospel following.

In principio erat Verbum, et Verbum erat apud Deum, et Deus erat Verbum. Hoc erat in principio apud Deum. Omnia per ipsum facta sunt; et sine ipso factum est nihil, quod factum est: in ipso vita erat, et vita erat Lux hominum; et Lux in tenebris lucet, et Tenebrae earn non comprehenderunt. Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes. Hie venit in testimonium, ut testimonium perhiberet de lumine, ut omnes crederent per ilium. Non erat ille Lux, sed ut testimonium perhiberet de lumine. Erat Lux vera quae illuminat omnem hominem venientem in bunc mundum.

Rubrick.—Which last clause [Erat Lux vera, &c.] shall still be repeated so long as the King shall be crossing the Sore of the Sick Person with an Angel Noble. And the Sick Person to have the same Angel hanged about his neck, and to wear it until he be full whole.

This done, the Chirurgeon shall lead away the Sick Person, as he did before; and then the Chaplain shall make an end of the Gospel.

— In mundo erat, et mundus per ipsum factus est, et mundus eum non cognovit. In propria venit, et sui eum non receperunt. Quot quot autem receperunt eum dedit eis potestatem filios Dei fieri, his, qui credunt in nomine ejus, qui non ex sanguinibus, neque ex voluntate carnis, neque ex voluntate viri, -sed ex Deo nati sunt. Et Verbum caro factum est, et habitavit in nobis; et vidimus gloriam ejus, gloriam quasi unigeniti a Patre, plenum gratiae et veritatis.

Rubrick.—Then the Chaplain shall say,

Sit nomen Domini benedictum.

Rubrick.—The King shall answer,

Ex hoc nunc et usque in seculum.

Rubrick.—Then shall the Chaplain say this Collect following, praying for the Sick Person or Persons.

Domine exaudi orationem meam [nostram].

Rubrick.—-The King shall answer,

Et clamor meus [noster] ad te veniat.
Oremus.

Omnipotens sempiterne Deus, salus aeterna credentium, exaudi nos pro famulis tuis, pro quibus misericordiae tuae imploramus auxilium, ut, reddita sibi sanitate, tibi in Ecclesia. tua referant actiones. Per Christum Dominum nostrum. Amen.

Rubrick.—This Prayer is to be said secretly, after the Sick Persons are departed from the King, at his pleasure.

Dominator Domine Deus Omnipotens, cujus benignitate ceeci vident, surdi audiunt, muti loquuntur, claudi ambulant, leprosi raundantur, omnes infirmorum curantur languores, et a quo solo donum Sanationis humano generi etiam tribuitur, et tanta gratia pro incredibili tua erga hoc regnum bonitate, Regibus ejusdem concessa est, ut sola manuum illorum impositione, morbus gravissimus fcetidissimusque depellatur: concede propitius ut tibi propterea gratias agamus, et pro isto singulari beneficio in nos collato, non nobis ipsis, sed nomini tuo assidue gloriam demus, nosque sic ad pietatem semper exerceamus, ut tuam nobis donatam gratiam non solum diligenter conservare, sed indies magis magisque adaugere laboremus; et praesta ut quorumcunque corporibus in nomine tuo manus imposuerimus, hac tua. virtute in illis operante et nobis ministrantibus, ad pristinam sanitatem restituantur, earn conservent, et pro eadem tibi, ut summo Medico et omnium morborum depulsori, perpetub nobiscum gratias agant; sicque deinceps vitam instituant, ut non corpus solum ab infirmitate, sed anima etiam a peccato omnino sanata videatur. Per Dominum nostrum Jesum Christum Filium tuum, qui tecum vivit et regnat in unitate Sancti Spiritus, per omnia secula seculorum. Amen. *

* "Ritualia Varia," in the British Museum.

« السابقةمتابعة »