صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

1

THE NEW YORK PUBLIC LIBRARY

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONS.

[graphic][merged small][merged small][merged small]

SPEECHES,

FORENSICK AND PARLIAMENTARY,

WITH PREFATORY REMARKS.


N. CHAPMAN, M. D.

HONORARY MEMBER OF THE ROYAL MEDICAL SOCIETY OF
EDINBURGH, AND MEMBER OF THE AMERICAN

PHILOSOPHICAL SOCIETY, &c. &c.

-Pietate gravem ac meritis si forte virum quem
Conspexere, silent, arrectisque auribus astant;
Ille regit dictis animos et pectora mulcet.......... VIRG.

VOL. I.

PUBLISHED BY HOPKINS AND EARLE,
No. 170, MARKET STREET:

1808.

« السابقةمتابعة »