صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

And sages agree

The laws should decree
To the first of poffeffors the right,

IV.
Then bravely, fair dame,

Resume the old claim,
Which to your whole sex does belong;

And let men receive,

From a second bright Eve,
The knowledge of right, and of wrong.

V.
But if the first Eve

Hard doom did receive,
When only one apple had the,

What a punishment new

Shall be found out for you,
Who tasting, have robb’d the whole trek?

VOL. II.

Tka

The Fourth EPIstle of the First Book of

HORACE's EpiSTLES

A MODERN IMITATION.

5

SAYT, St. John, who alone perufe

With candid eye, the mimic Muse, What schemes of politics, or laws, In Gallic lands the patriot draws ! Is then a greater work in hand, Than all the tomes of Haines's band? “ Or shoots he folly as it flies ? “ Or catches manners 'as they rise?" Or, urg'd by unquench'd native heat, | Does St. John Greenwich sports repeat ? Where (emulous of Chartres' fame) Ev’n Chart'es' self is scarce a name.

10

* This satire on Lord Bolingbroke, and the praise bestowed on him in a letter to Mr. Richardson, where Mr. Pope says

“ The sons shall blush their fathers were his foes ;” being so contradictory, probably occasioned the former to be suppressed. S.

Ad ALBIUM TIBULLUM. + Albi, noftrorum fermonum candide judex, Quid nunc te dicam facere in regione Pedana ? Scribere, quod Casli Parmenlis opuscula vincat ? | An tacitam filvas inter reptare falubres ?

To

IS

20

* To you (th' all-envy'd gift of Heaven)
Th' indulgent gods, unalk'd, have given
À form complete in every part,
And, to enjoy that gift, the art.

+ What could a tender mother's care
With better, to her favourite heir,
Than wit, and fame, and lucky hours,
A stock of health, and golden showers,
And graceful Auency of speech,
Precepts before unknown to teach?

I Amidst thy various ebbs of fear; And gleaming hope, and black despair, Yet let thy friend this truth impart, A truth I tell with bleeding heart, (In justice for your labours past) # That every day shall be your That every hour you

life renew Is to your injur'd country due.

In spight of fears, of mercy spight, My genius still must rail, and write.

25

last;

30

Di tibi formam, Di tibi divitias dederant, artemque fruendi.

+ Quid voveat dulci nutricula majus alumno, Quam fapere, & fari posset quæ fentiat

, & cui
Gratia, fama, valetudo contingat abunde,

non deficiente crumena?
| Inter fpem, curamque, timores inter & iras.

|| Omnem crede diem tibi diluxisse supremum.
Me pinguem, & nitidum bene curata cute vises,
* Cum ridere voles Epicuri de grege porcum.
B b 2

Haste

Haste to thy Twickenham's safe retreat,
And mingle with the grumbling great :
There, half devour'd by spleen, you 'll find
The rhyming bubbler of mankind;
There (objects of our mutual hate)
We'll ridicule both church and ftate,

35

CON

« السابقةمتابعة »