صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][merged small][subsumed][ocr errors][merged small][graphic]

CODEX LITVRGICVS

ECCLESIAE VNIVERSAE

IN EPITOMEN REDACTVS.

CVRAVIT

HERM. ADALB. DANIEL,

PHIL. DR. SOCIETATIS HISTORICO-THEOLOGICAE LIPSIENSIS SODALIS.

LIPSIAE,

T. 0. WEIGE L.

MDCCCXLVII.

138. h. 18.

CODEX LITVRGICVS

ECCLESIAE ROMANO-CATHOLICAE

IN EPITOMEN REDACT VS.

CVRAVIT

HERM. ADALB. DANIEL,

PHIL. DR. SOCIetatis historICO-THEOLOGICAE LIPSIENSIS SÕDALIS.

LIPSIAE,

T. 0. WEIGE L.

MDCCCXLVII.

« السابقةمتابعة »