صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors]
[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

THE

PLAYS

OF

WILLIAM SHAKSPEARE.

IN SEVENTEEN VOLUMES.

WITH THE

CORRECTIONS AND ILLUSTRATIONS

OF

VARIOUS COMMENTATORS.

TO WHICH ARE ADDED,

NOTES,

BY SAMUEL JOHNSON AND GEORGE STEEVENS.

REVISED AND AUGMENTED

BY ISAAC REED, ESQ.

WITH

A GLOSSARIAL INDEX.

Της φυσεως γραμματεασ ην, τον καλαμον αποβρεχων εις νουν.

Vet. Auct. apud. Suidam.
Multa dies, variusque labor mutabilis ævi
Rettulit in melius, multos alterna revisens
Lusit, et in solido rursus fortuna locavit. Virg.

PUBLISHED BY

C. AND A. CONRAD & CO. PHILADELPHIA; CONRAD,
LUCAS, & co. BALTIMORE; SOMERVELL AND
CONRAD, PETERSBURG; AND BONSAL,

CONRAD, & co. NORFOLK.

« السابقةمتابعة »