صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Pallantis pueri, victum quem volnere Turnus
straverat atque umeris inimicum insigne gerebat.
ille, oculis postquam saevi monumenta doloris

Spel exuviasque hausit, furiis accensus et ira

terribilis: "tune hinc spoliis indute meorum
eripiare mihi? Pallas te hoc volnere, Pallas
immolat et poenam scelerato ex sanguine sumit,”
hoc dicens ferrum adverso sub pectore condit
fervidus. ast illi solvuntur frigore membra
vitaque cum gemitu fugit indignata sub umbras.

cf. XI. 831.

945

950

257-358

359-467

468-611 614-727

728-807

808-918 919-952

1

earth, and atal badge.1 the trophy, h fury and clad in my e from my this stroke thy guilty e buries the limbs grew ed indignant

uble meaning

THE MINOR POEMS

THE MINOR POEMS

THE poems of the Virgilian Appendix are found in none of the great Virgilian Codices, and the text of numerous passages is therefore very uncertain. For an account of the MSS. of these poems, one must consult Ribbeck's Virgil, vol. iv. (Leipzig, 1868); Ellis, Appendix Vergiliana (Oxford, 1907); and Vollmer, Poetae Latini Minores, vol. i. (Leipzig, 1910). Only the more noteworthy variants are here given.

Among the many other important works bearing on these poems are the following: Heyne-Lemaire's Virgil, vol. v. (Paris, 1820); Forbiger's Virgil, vol. iii. (Leipzig, 1875); Benoist's Virgil, vol. ii. (Paris, 1880); Ellis, "On some Disputed Passages of the Ciris," and "Further Notes on the Ciris and other Poems of the Appendix Vergiliana," in American Journal of Philology, viii. (1887); Rothstein, "De Diris et Lydia Carminibus," in Rheinisches Museum, xxiii. (1888); Leo's Culex (Berlin, 1891); Vollmer, "Coniectanea," in Rheinisches Museum, lv. (1900); Curcio, Poeti Latini Minori, vol. ii. (Catania, 1905); Linforth, "Notes on the Pseudo-Virgilian Ciris," in American Journal of Philology, xxvii. (1906); Sudhaus, "Die Klage der Ciris," in Rheinisches Museum, lx. (1906); Housman, "The Apparatus Criticus of the Culex," in Transactions of the Cambridge Philological Society, vol. vi., part i. (1908);

« السابقةمتابعة »