صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

POR J. JOHNSON; NICHOLS AND SON; P. AND C. RIVINGTON;
OTRIDGE AND SON; T. PAYNE; OGILVY AND SON; CUTHELL
AND MARTIN; VERNOR AND HOOD; R. LEA; J. WALKER;
CLARKE AND SON; J. STOCKDALE; LACKINGTON AND CO.;
LONGMAN AND CO.; CADELL AND DAVIES; J, HARDING;
R. H. EVANS; J. MAWMAN; J. HATCHARD; AND MATHEWS
AND LEIGH.

1806.

CONTENTS

OF THE

SIXTH VOLUME.

Page LITERÆ Oliverii Protectoris nomine scriptæ ... 1 Literæ Richardi Protectoris nomine scriptæ..... 80 Literæ Parlamenti Restituti nomine scriptæ .... 88 Scriptum Dom. Protectoris Reipublicæ Angliæ,

Scotiæ, Hiberniæ, &c. ex consensu atque sententiâ Concilii sui Editum: in quo hujus Reipublicæ Causa contra Hispanos justa esse de : monstratur... ....

........ 90 Autoris Epistolarum Familiarum Liber unus:

Quibus accesserunt ejusdem jam olim in Collegio Adolescentis Prolusiones quædam Ora

toriæ..................................... 109 Prolusiones quædam oratoriæ................. 144 Artis Logicæ plenior Institutio ad Petri Rami

Methodum concinnata, adjecta est Praxis Ana

lytica & Petri Rami Vita, Libris duobus...... 195 Praxis Logica analytica ex Dounamo...........350 Petri Rami Vita .............................354 The second Defence of the People of England,

against an anonymous Libel entitled “ The royal Blood crying to Heaven for Vengeance

on the English Parricides...................361 General Index ......

.......449

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

362 to 447 The running title should be Second Defence of the People of

England. 363.... 20 The comma should be after himself, not after English. . 371..... 4 for love read lust. .......... In this page and various others, for Portia read Pontia. 375...note.... for undis..... read audis. 381.....5 ....... won't........ wont. ........6 ....... broad sword... sword. 399..... 4 f. b. ... republica.. .... publica. 411.....3 f. b. ... won't......... wont. 414....10 f.b. Salmaneus........ Salmoneus. 425....13 ... Phythian.......... Pythian. 439.. .. 16 f. b. more............ moor. 448.... 10 f.6. Brutus's. ..... .... Brutuses.

« السابقةمتابعة »