صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE

WHOLE WORKS

OF

JOSEPH BUTLER, LL. D.

LATE LORD BISHOP OF DURHAM.

NEW EDITION,

COMPLETE IN ONE VOLUM E.

LONDON:

PRINTED FOR THOMAS TEGG & SON, 73, CHEAPSIDE;

R. GRIFFIN & CO. GLASGOW;

AND TEGG, WISE & CO. DUBLIN.

MDCCCXXXVI.

D.

[merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors]

THE

ANALOGY OF RELIGION,

Natural and Revealed,

TO THE

CONSTITUTION AND COURSE OF NATURE.

TO WHICH ARE ADDED,

TWO BRIEF DISSERTATIONS:

I. OF PERSONAL IDENTITY.

II, OF THE NATURE OF VIRTUE.

BY JOSEPH BUTLER, LL.D.

LATB JORD LISHOP OF DURHAM

Ejus ( Analogie) hæc vis est, ut id quod dubium est, ad aliquid simile de'quo non

quæritur, referat: ut incerta certes probet. Quinct. Inst. Orat, lib. i. c. 6.

A New and Improved Edition.

LONDON:

PRINTED FOR THOMAS TEGG AND SON,

73, CHEAPSIDE; R, GRIFFIN AND CO., GLASGOW; TEGG AND CO., DUBLIN ; AND

J. AND S. A. TEGG, SYDNEY AND HOBART TOWN.

MDCCCXXXVIII.

LONDON : BRADBURY AND EVANS, PRINTERS,

WHITEPRIARS.

« السابقةمتابعة »