صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][subsumed]
[blocks in formation]

AUTHOR OF “SPIRITUAL DESPOTISM,” &c.

Fas est etenim, ut prisca illa cælestis philosophiæ dogmata processu tems.
poris, excurentur, limentur, poliantur; sed nefas est, ut commutentur; nefas,
ut detruncentur, ut mutilentur. Accipiant licet evidentiam, lucem, distinc-
tionem; sed retineant, necesse est, plenitudinem, integritatem, proprieta-
tem.-VINCENTIUS LIRINENSIS.

PHILADELPHIA:
HERMAN HOOKER,

CHESTNUTOST SE ET.

THE NEW YORK
PUBLIC LIBRARY

492

ASTOR, LENOX AND
TILDEN FOUNDATIONO.
R
1910

L

Wm. S. Young, PRINTER,

« السابقةمتابعة »