صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Pri 8657. #4.15,63),

HARVARD
UNIVERSITY

LIBRARY
DEC 6 1965

Czasy jeszcze nie nadeszły. Nie chciałem, aby, co miało być kamicniem budowy, stalo się kamieniem obrazy, dlatego Ojcze nasz nie wydany dotąd. ~ Ale czasy te może teraz się zbliżają. Od Syllabus do Rerum Novarum nie mało ubiegliśmy drogi. Wydaj Wezwa nie; Próźb nie czytaj, tamtego nie wydasz. Sam wtedy osądzisz czy wydawać już można.

Słowa te, na dwa dni przed śmiercią Autora wyrzeczone, za głęboko zaryły się w mojej pamięci, abym na chwilę się wahał w dosłownem ich powtórzeniu dzisiaj, gdy na własną odpowiedzialność książkę wydaje.

Daleki zarówno od lekceważenia względu na czas wydania, jak od roszczenia sobie prawa do wyrokowania czy obecnie czas ten już nadszedł, — nie zwlekam z wydaniem w przekonaniu, że jedna tylko zła wiara ma prawo stronić od jawności, oraz z głębokiego przeświadczenia o prawdzie owych słów Śgo Pawła, które Autor na końcu IV. Działu przytacza, a które chciałbym módz jako motto książki niniejszej położyć:

Bo nie możemy nic naprzeciwko Prawdzie, ale za Prawdą.(II. Cor. XIII. 8.)

Rozumowanie powyższe, jeżeli nie uprawnia jeszcze do wydania książki, nie wiem czy, – o ile szczere, — nie starczy już na to, aby obowiązek wydania jasno wyrazić.

Innych względów z umysłu nie dotykam. – Wszakże wiemy z Wezwania, że:

Prawda nie tkwi nigdy, ani w ostateczności žudnej, jak mniemająę zapaleńcy, ani też w ich ścisłym, matematycznym środku, opodal zarówno od wszelkiej ostateczności, (juste milieu), jak mniemają znowu półśrodkowi krótkowidze, lece dopiero w ich wspólnem, a nad niemi górującem ognisku, które jest ich pełnią i wyżnią, a więc ich celem, nie środkiem.“ (T. II. dział III. rozdz. IX. str. 282 i 283).

Jeżeli tem jest Prawda, poznanie jej będzie obowiązkowym Postępem. Któż tedy umiarkuje ów Postęp, któż upatrzy chwilę, gdzie „kamień obrazy na kamień budowy za„mienić się ma,“ – któż?.... jeżeli nie Kościół. – Nieomylność jemu dana w tej mierze; co on rozwiąże, rozwiązanem będzie. –

W Modlitwie wstępnej niniejszego tomu, w tym rachunku sumienia, który Autor z własną myślą przed Bogiem i ludźmi odbywa, powiedziano:

Zgodne świadectwa Uczucia i Wiedzy jeszcze sila wypadków niebawnie stwierdzi. O Panie przybliż ten trzeci kamień probierczy!"

Kto poznał myśl Autora, kto przejął i zżył się z dążnością na wskroś pozytywną Jego ducha, która nie rozwięzywać Zakonu, ale owszem dopełniać go pragnie,? – temu nie wyda się zbyt śmiałem twierdzenie, że owa „siła wypad„ków,Ów „trzeci kamień probierczy“ nic innego znaczyć nie mogą, jak to, co pod uznaniem przez Kościół sami rozumiemy, —

[ocr errors]

PIERWSZA PROŹBA.

ŚWIĘĆ SIĘ IMIĘ TWOJE.

« السابقةمتابعة »