صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Plaudite montes,

Ludite fontes,

Resonent valles,

Repetant colles:

„Io, revixit

Sicuti dixit

Pius illaesus

Funere Iesus“.

Berge lobsinget,
Quellen erklinget,

Hügel hallt wieder,

Thäler, die Lieder:

Christ hat bewähret Was er gelehret, Aus Todesbanden Ist er erstanden.

Magdalena de sepulcro rediens.

Pone luctum Magdalena!

Et serena lacrymas:

Iam non est Simonis coena,

Non cur fletum exprimas:

Causae mille sunt laetandi,

Causae mille exultandi:
Halleluia resonet!

Sume risum Magdalena!
Frons nitescat lucida;
Demigravit omnis poena,
Lux coruscat fulgida:
Christus mundum liberavit
Et de morte triumphavit:
Halleluia resonet!

Gaude, plaude Magdalena!

E sepulcro rediit;

Tristis est peracta scena:
Tumba Christus exiit!

Quem deflebas morientem

Nunc arride resurgentem:

Halleluia resonet!

Tolle vultum Magdalena!

Redivivum aspice:

Vide, frons quam sit amoena,

Quinque plagas inspice:

Magdalena da sie vom Grabe kam.

Laß dein Trauern, Magdalene!
Dieß ist nicht mehr Simons Mal,
Aus dem Auge wisch die Thräne,
Grund ist heute nicht zur Qual,
Grund die Sorgen zu zerstreuen,
Tausend Gründe sich zu freuen,
Halleluja schalle laut!

Lächle wieder, Magdalene,
Glätte froh dein Angesicht,
Alle Noth verschwand, die schöne
Sonne stralt in neuem Licht:
Sieh, der Heiland ist gekommen,
Hat dem Tod die Macht benommen,
Halleluja schalle laut!

Süße Grüße, Magdalene,
Send ihm, der erstanden ist,
Ganz verwandelt sich die Scene,
Aus der Höhle trat der Christ.
Weintest, da wir todt ihn fanden,
Lächl ihm jezt, er ist erstanden:
Halleluja schalle laut!

Blick empor nun, Magdalene, Sieh Ihn leben, sieh Ihn blühn! wie hold die Stirn und jene

Fünf Todwunden, wie sie glühn,

Fulgent sic ut margaritae, Ornamenta novae vitae: Halleluia resonet.

Vive, vive Magdalena! Tua lux reversa est: Gaudiis turgescat vena: Mortis vis eversa est. Maesti procul sint dolores: Laeti redeunt amores! Halleluia resonet.

Co

« السابقةمتابعة »