صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Hymnus in die Pentecostes.

Veni creator spiritus,

Mentes tuorum visita,
Imple superna gratia
Quae tu creasti pectora.

Qui paraclitus diceris
Donum Dei altissimi,
Fons vivus, ignis, caritas
Et spiritalis unctio.

Tu septiformis munere,
Dextrae Dei tu digitus,
Tu rite promissum patris,
Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus,
Infunde amorem cordibus,

Infirma nostri corporis

Virtute firmans perpetim.

Hostem repellas longius,

Pacemque dones protinus,
Ductore sic te praevio
Vitemus omne noxium.

Per te sciamus da patrem,
Noscamus atque filium;
Te utriusque spiritum
Credamus omni tempore.

Carolus Magnus.

Pfingstlied.

Komm heilger Geist, der Alles schuf,
Herab auf deiner Gläubgen Ruf,
Füll uns mit hoher Gnade Schein
Die Herzen die Du schufst allein.

Der Du der Tröster wirst genannt,
Ein Gut vom höchsten Gott gesandt,
Lebender Quell, Licht, Liebe heißt
Und Salbung für des Menschen Geist.
Der Du die sieben Gabe schenkst,
Die Welt als Gottes Finger lenkst,
Den uns des Vaters Wort verhieß,
Der stumme Zungen reden ließ,

[ocr errors]

Dein Licht erleucht uns Sinn und Muth,

Entzünde Deiner Liebe Gluth,

Und wenn des Leibes Schwäche wankt,
Seist Du es, dem er Kraft verdankt.

Des Feindes List vereitle Du
Und gieb dem Herzen Friedensruh,
Daß wenn Du uns ein Führer bist
Wir meiden was vom Uebel ist.

Den Vater auf dem Himmelsthron
Erkennen lehr uns und den Sohn
Und laß uns glauben ewiglich,

Der beider Geist bist, Geist, an Dich.

[blocks in formation]

Lava quod est sordidum,

Riga quod est aridum,

Sana quod est saucium.

An den heiligen Geist.

Komm o heilger Geist zu Thal,
Sende von des Himmels Saal
Deines Lichtes holden Stral.

Komm der gern die Armen nährst, Dürftgen Gaben mild gewährst, Komm der uns die Herzen klärst.

Bester Trost in aller Noth,
Komm der Seele süßes Brot,
Der uns füße Labung bot.

Ruhe schenkst Du nach den Mühn, Schatten bei der Sonne Glühn, Läst im Leid uns Trost erblühn.

Selger Lichtglanz, rein und klar,
Fülle der getreuen Schar
Lautre Herzen ganz und gar.

Ohne deinen Wonneschein

Mag im Menschen nichts mehr rein, Mag das Herz nicht schuldlos sein.

Reinige was unrein war,

Feuchte was der Feuchte bar,

Heile was verwundet war.

Flecte quod est rigidum,
Fove quod est frigidum,
Rege quod est devium.

Da tuis fidelibus,
In te confidentibus,
Sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,
Da salutis exitum,

Da perenne gaudium.

Robertus rex Franciae.

Antiphona de Spiritu Sancto.

Veni Sancte Spiritus,

Reple tuorum corda fidelium,

Et tui in eis ignem accende,

Qui per diversitatem linguarum cunctarum
Gentes in unitate fidei congregasti.

Alleluia, Alleluia.

« السابقةمتابعة »