صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Biege was unbeugsam ist,
Wärme was der Wärme misst,
Weise was des Wegs vergißt.

Deine sieben Gaben gieb

Ihm, der werth dich hielt und lieb,
Dir vertrauend treu verblieb.

Gieb der Tugend Lohn zur Zeit,
Gieb im Tode Freudigkeit,

Gieb uns Heil in Ewigkeit.

Anrufung des heiligen Geistes.

Komm hernieder, heilger Geist,

Erfülle Deiner Gläubigen Herz und Sinn,
Entzünde Deiner Liebe Gluth in ihnen,

Der Du die Vielheit der Völker und Zungen
Zur Einheit des Glaubens vereinigt hast.
Alleluja, Alleluja.

De Sancto Spiritu.

Almum flamen, vita mundi,

Cuius virtus vegetat

Quidquid aequoris profundi,
Soli quidquid et rotundi
Spatium progerminat.
Motor omnis creaturae,
Vita vitae sub tellure
Motus atque requies
Spiritus tu unus es.

Veni spiritus creator,
Dono largus septuplo,
Veni terrae renovator,
Pacis atque boni sator,
Locuples solatio !

O tu mentibus beatis
Gaudium, sed pravitatis

Inventori barathro

Maxima confusio.

Super aquas ferebatur

Divus ille spiritus,

Quando mundus condebatur,

Totus et animabatur

Variis virtutibus.

Tum quem primum animavit

Mox collapsum recreavit,

Largiter vivificam

Nobis fundens gratiam.

Pfingstlied.

Hehre Gluth, in deren Bunde
Lebenskraft empfängt die Welt,
Die, was da im Merresgrunde
Lebt und auf dem Erdenrunde,
Schafft, beseelt und aufrecht hält.
Du bist alles Lebens Leben,
Regung hast ihm Du gegeben,
Die Bewegung wie die Ruh,
Heilger Geist, allein bist Du.

Woll uns, Schöpfergeist, erfreuen
Mit der Gabe siebenfach,
Komm die Erde zu erneuen,
Glück und Frieden auszustreuen,
Tröster, dem nie Trost gebrach.
Freude bist Du guter Geister;
Jhn, der alles Bösen Meister
Lauert in der Hölle Schacht,
Hast du stäts zu Fall gebracht.

Auf den Waßern sah man schweben
Jenen Geist, des Allgewalt,
Als die Schöpfung trat ins Leben,
Allen Wesen hat gegeben
Kraft und Tugend mannigfalt.
Als der Erste war gefallen,
Dem er Leben lieh vor Allen,
Hob ihn Der, des Gnadenruf
Neuen Lebens Heil erschuf.

Orbi tubas excitasti
Sacri Evangelii,

Per quas mundum suscitasti,
Mortuumque praeparasti
Ad fulgorem praemii.
Nostrum roborasti pectus,
Homo quo ceu scuto tectus
Spiritu lethiferum

Debellaret spiritum.

Huic ergo inclinemur
Salva gens Spiritui,
Huius dona demiremur,

Sanctitatem veneremur
In amore cernui.

Geminemus: Sanctus, Sanctus!

Effundamus corde planctus

Coram patre gratiae

Memori miseriae.

Ad te gratiarum fontem
Nostra currit anima:
Firma spiritum insontem,
Animumque lava sontem
Exundante gratia.

Praesulum inspira mentes,
Mundi dirige potentes,

Sacra sit communitas,

Mera pax et unitas.

Denn Du warst es, der ertönen
Ließ die Botschaft Deines Worts,
Wecktest mit der Tuba Dröhnen
Neue Kraft den Erdensöhnen
Zum Erwerb des ewgen Horts.
Haft das Herz uns stark gebildet,
Daß der Mensch durch Dich beschildet,
Und von Dir, o Geist, bewacht
Ringe mit dem Geist der Nacht.

Vor dem heilgen Geist denn senke
Dich aufs Knie, befreite Schar,
Freu dich köstlicher Geschenke,
Seiner Heiligung gedenke,

Bring dein Herz ihm knieend dar.
Laßt uns Heilig, Heilig! sagen,
Aus den Herzen gießt die Klagen
Vor dem Vater aller Huld,
Der uns mild erläßt die Schuld.

Denn zu Dir, dem Quell der Gnaden,
Flüchtet unsre Seele bang:

Stärke, die nicht schuldbeladen,
Laß die Schuldgen rein sich baden
In der Gnaden Ueberschwang.
Heilge Du der Großen Geister,
Lenke Du der Erde Meister,
Heilige Gemeinschaft gieb,

Frieden und der Eintracht Trieb.

« السابقةمتابعة »