صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Lauda Sion.

Altchriftliche

Kirchen lieder

und

geistliche Gedichte

lateinisch und deutsch.

Von

Dr. Karl Simrock.

Köln am Rhein,

Verlag von J. M. Heberle (H. Lemperk).

1850.

Druck von I. S. Steven.

BIBLIOTHECA

REGIA

MONACENSIS.

LAUDA SION.

Hymnus matutinus.

Lucis largitor splendide, Cuius sereno lumine

Post lapsa noctis tempora Dies refusus panditur.

Tu verus mundi Lucifer,
Non is, qui parvi sideris
Venturae lucis nuntius
Angusto fulget lumine;

Sed toto sole clarior,
Lux ipse totus et dies,
Interna nostri pectoris
Illuminans praecordia.

Adesto rerum conditor,
Paternae lucis gloria,

Cuius admota gratia

Patescunt nostra pectora.

Tuoque plena spiritu,

Secum Deum gestantia,
Ne rapientis perfidi
Diris patescant fraudibus.

[ocr errors]

Morgenlied.

Lichtspender, hehrer, der die Welt
Mit seinem klaren Schein erhellt,
Durch dessen Macht nach jeder Nacht
Der Tag erglänzt in Stralenpracht.

Du führst das Licht herbei allein,
Nicht jener Stern, des schwacher Schein
Am Himmel blinkt und Kunde bringt,
Daß bald der Tag den Sieg erringt.

Du überstralst der Sonne Glanz,
Bist selber Tag und Sonne ganz;
Uns unbewust in tiefster Brust
Erwechst Du lichter Flammen Lust.

Schick immer, Weltenschöpfer Du,
Uns deines Lichtes Wonne zu,
Daß weit sich dieses Herz erschließt,
Wenn Deine Gnade niederfließt.

Bis es des heilgen Geistes voll,
In sich den Gott bewahrend, schwoll,
Für Trug und List des Widerchrist
Auf ewig dann verschloßen ist.

« السابقةمتابعة »