صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Andemorte, Cunradus dict., civ. in Arnolzheim s. Ernolsheim.
Uberl. 33.

Arzat, Wernherus dict. 30. - civis Andlau KD, Schlettstadt. Rudolf v. in Mangen 45. 177.

Ashan s. Aasen.
Andweil Kant. Thurgau. Anwile, spzingen s. Espasingen.

Aneuile, Anewille, Burcart v. Asselfingen b. BÅ. Ulm. Aslabingen

358. 359. 360. Johannes v. 357. 279 Ulrich v., Egene sin bruder, Anemerkingen s. Emerkingen.

Marquart sin bruder 241. das Anexander, der, Acker bei Lell Wêrn gut in 241. wangen 284.

| Attensch weiler KD. Mühlhausen. AtAngeler, Johannes, Conventual v. tenswilr, Wernher gen. v. cv. in Allerheiligen 136.

Luzzelah 301. Ängeli, dengelli, Aengeline, Ulricus Attenweiler 0A Biberach. Atenwiler,

dict., civ. Const. 68. Ulricus et Hainricus dictus de 291. Rudolfus germ. dicti - civ. Const. Aetti. Åtti, Hainricus dictis 321. 189. 292. Ulrich und Rudolf bur

Hainricus, Hainricus filius eiusger ze Kostense 80. 81. Anhausen OA. Münsingen. Ahusen Attin. Hainricus dictus 212. 213.

I dem 215. 199. Ankenreute 0A. Waldsee. Ankenrute

Auerbach. Urbach von, Erhard d. ä.

177. Hainricus de 32.

| Augia Maior 8. Reichenau. Anmarchingen u. ä. s. Emerkingen.

zen. | Augia minor s. Weissenau. Anrvwe, Hainricus dictus 216.

Augsburg. Augusta 309. AugustenAntogast BA. Oberkirch. Antegast,

sis civitas et diocesis 2. dyocesis Antengast, 137. 164. 174. Bentzo

320. 332. ep. Wolfhardus 308. 8. v. 139.

Mauricii can. mag. Ulricus noApflau 0A. Tettnang. Aphelowe,

tarius 341. Aphelovue, H. de, 232. Hainricus Aulendorf OA. Waldsee. Alendorf dictus de, dessen Schwester Cri

409. stina 214 Hermannus de 11. 255.

Awer, 11. dict. '7. Aepishuser, Aeppishuser, C. dictus,

| Awnculus, fr. Wernherus dict. m. clericus 344. Cunradus dictus, cler

S. 3. Const. 333. s. auch Eppishuser. Apotekarius, Johannes civis Bas., re

licta eius Maehthildis 286. 287. Johannes civ. Const. 21

Bach bei Neusatz BA. Bühl 101. v. Appenweier BA. Offenburg. Appen Bach, Geschlecht: Anna 158. 162

weiler, Appenwiller, Appenwilre (s. auch Schauenburg). Claus 166. 130. 134. 135. 144. 146. Werne Georg (Gerige, Jörg) 148. 149. rus, rector ecclesie 107.

153. 176. Hans 149. Appenweiler 0A. Tettnang. Appen- Bächen BA. Ueberlingen. Bechi, fr.

willer, Jacobus de -, s. Ehefrau Albertus de, cv. S. 306.

Adilhaidis u. d. Kinder 218. Bachhaupten hi OA. Ostrach. BachAppenzeller, die (Appenzell Kant houbten 329. Bachhopten 15. 303. Stadt) 153

Bahovpten 304. - grangie mag. Aquila, Thomas de, magister 432. 304. rector ecclesie Fridericus Arbeler, Bertoldus de Grezzingen dictus Staebeli 232. Ulricus cv. 198.

S. mg. in - 232. – der Bruele, Arberg, Hans von, Herr zu Valendis Wald 304. Sant Gerien gerute, (Valangin) 372.

Wald 303. 304. in der Schnaite, Arbon Kapt. Thurgau. Arbona 54. | Flurnamen 304.

55. . . dictus Schaffer de, 218. Bachritter, H. dictus, m. 221. 270.

Waltherus socius decani in, 55. Hainricus dictus 199. Argen OA. Wangen. Argon, Ulricus Badär, Cunradus in Kippenhusen 20.

de 58. Bertholdus fil. eius 58. Baden im Ergau, Kant. Aargau 417. Arlabus, . dict. — sacerdos 4. 429. Arlai s. Erlen.

Baden, Markgrafschaft 134. 136. 387. Arnoldsberg bei Ostrach h. OA. Sig 392. Markgrafen von 138. 176.

maringen. Arnolzberch 29. Ar 180.Bernhard 144-151.156 - 159. noltsperc 31.

163. Ernst 416. Jakob 164. 165.

[ocr errors]

169. 171. 173. 174. Philipp 390 Basel. Pasl Stadt 366. 412. 413. 431. Rudolf 131. 143. 362. 365. 366 / Concil 431. Basilea, civis Johannes Rudolf gen. Hesse 117. Rudolt! Apotekarius, relicta eius Mæhgen. v. Pforzheim 117.

thildis 286, 287. Official des Hofes Baden-Hochberg, Markgrafen v. Hans! 286. 301. Basel (Klein-) Basilea

(Johann) 141. Hesse 141. 152. Constantiensis dyocesis 189. Otto 141.

Baumburg a. Burg OA. Riedlingen. Baden, Wilhelm v. 179.

Buuenburc, Buwenburch, HainBadewegen a. Burg b. Krumbach ricus de, civ. in Mengen 328.

BA. Messkirch. Johannes de 234. Ortolfus de, 30.
Nycolaus de 234.

Baumgarten (A. Ravensburg. BônBaffendorf s. Bavendorf.

garten, Uricus de 248. Bägolsdsbach od. Bechtoldsbach BA. Baustetten OA. Laupheim. Busteten,

Oberkirch. Bechtelsbach 164. Hailwiglis, Helwigus de, 264. 293.
Berchtolżbach, Henselinus dictus Bautzen, Stadt 97.
Brunner de, 139. Henselinus dic- Bavendorf OA, Ravensburg. Bafen-
tus usser - 139.

dorf, Baffendorf, H. dict. de, m. Bahlingen O A.Stadt. Balingen 393. 11. Hainricus m. de 6. 7. Baiern, Herzoge von. Wilhelm IV. Bavia s. Pavia.

426. s Bruder Ludwig 426 Bawarus, Ulricus 16. Baindt OA. Ravensburg. Bünde, Bazinhusen, Rudolfus de 86.

Bunde, monaster. in - 207, vice- Bebenhausen OA. Tübingen. Bebenpleb. Burcardus in -- 43.

husen, abb. 227. 321. novicius fr. Baldewinshof bei Mimmenhausen 316. Zvtelmannus 227. 228. Balingen s. Bahlingen.

Bechelin 135. Balzheim (Ober- u Unter) OA. Laup- | Becherer, H. dict. de Tannegge 21.

heim. Balshain, Cunradus de 20. Bechi s. Bächen. Balzholz, Kraft dictus 327.

Bechler, Henselin 152. Bamberg Bischöfe: Otto I. 104. Wi- Bechtelsbach s. Bägoldsbach. gand 396.

Beckstein BA. Tauberbischofsheim Bambergen BA. Ueberlingen. Bum 404. berch, villicus 285.

Begmann 135. Baner, General 96. 97.

Behaim, Berhtoldus dict. -- civ. Ub. Banzenreuthe BA. Ueberlingen. Bun- ' 33. H. dict. 55. zenritti 309.

Beihenburg a. Schloss 0A. RavensBanzier, Bertoldus dictus, civ. in i burg. Bigenburk, Schenk Cunrat Mengen 328.

von 315. Barchesen s. Berghausen.

Beilstein 0A. Marbach. Bylstein 387. Bärenbach BA. Oberkirch. Burg 101. Beizkofen OA. Saulgau. Bivzikouen,

Berenbach 124. 146. 175. Bern- H. de, 267, 268. Hainricus de 328. bach 154. 158. 160. Burkard v. Bellamont OA. Biberach. Belmunt, 120. 127. 129. $. Tochter Anna dom. Hainricus de, nob. vir. 46. 129. Hans v. 154. Hans v., Schult- Bellenstein BA. Oberkirch 90. Agnes heiss zu Haslach 158. 160. Jo v. 152. S. Tischingen. Anna v. hann v., Edelknecht 111.

152. Hugo v. 152. Bärenfels, Eva v., Gem. Ulrich Die- Belzheim bair. BA. Nördlingen. Belssbolts von Schauenburg 89.

heym 384, Bari, serv, com. de S. Monte 68. Benfeld KD. Erstein. Benvelt 372. Bart, Eberhart 309.

Benze 238. Bartelstein oder Bartenstein, ehem. Benzenberch verm. a. Ort b. Rusch

Schloss (A. Saulgau. Bartelstain, weiler BA. Pfullendorf 29. H. de, 267. Hadewigis, Ehefrau Berchtolt, Bürger in Mengen 45. des Hainricus v., 267. Tarnidus Berchtolzbach, Berhtolzbach 8. Bäde 267. Wernher und Heinrich | goldsbach. v. Brüder 195.

Berenbach s. Bärenbach. Barter, Johannes 123.

Berg OA. Ehingen. Berge 193. CoBartholome, Bertoldus dict. - 209. mites: Ulricus de, 45. 46. 202.

Jacobus, frat. ips. 209. Jacobus, 215. S. Sohn Hainricus 215. l'ldict. 47.

ricus de, senior, s. Ehefrau MaehBartholomeus, fil. monetarii Const. 60. thildis u. s. Sohn C. gen. Hain. biorge 353. Ulricus de, dictus de Bethenbrunn BA. Pfullendorf. Beten. Schaelclingen 204. 324. 327. --| brunnen 38. Bettenbrunnen 187. Albertus de 35. 192. 196. Cunra- 246. dus de, m. 4. Johannes de 192. Bettebol bei Schiggendorf 284.

Ulricus de, can. Const. 318. Bettenweiler 0A. Ravensburg. BetBergersgerute 137.

tenuiller 285. Berghaupten, Schloss BA. Offenburg Bettingen BA. Wertheim 398. 101.

Betzeli, Heinricus dictus, civis in Berghausen OA. Gmünd. Barchvsen, Maengen 268.

Cunradus de, notarius 230. Betzenwison, ze 78. Bergheim KD. Rappolisweiler 101. Beuren bair. BA. Illertissen. Burun, Berintal. duo werdelii vor — in Hermannus dict. de 27. Anhausen 199.

Beuren BA. Ueberlingen. Bivron, Bermatingen BA. Ueberlingen. Ber Biurron, Burton 188. C de

metingen 32. 78. 209. 212. 214. 241. Cupradus et Bertoldus dicti 215. 230. 278. 359. B. de iun, fr. de, cives in Martorf 299. H. de Dietricus de, sen. et. iun. m. S. 267. Hainricus de, civ, in Meugen s. Salem mon. H. de, serv. Ul 325. rici de Bodeme, m. 71. Jacobus de Berwart, Burchardus dictus 306. 10. 11. 43. 207. 209. 272. 303. Heinze - von Frouelinsberge pleb. Cuurad 315. R. m. de, 214. 137. 139. Rudolfus m. de, 183. 291. rector Bezeli, Hainricus, civ. in Mangen 45. ecclesie: Albertus 279. 326. Al- Bezer, Hainricus dict. - civ. in bertus Pincerna 32. Albertus Pin- Taettenank 195. cerna de Smalnegge 18. Schenk Bezzel, Hainricus 215. Albreht zu 315. fr. Theodericus Biberach OA. Stadt 19. 218. 264. cives de, m. S. 17. Theodoricus, incu- (nominati) 263. 293. 295. ratus in - 17. dom. Birtoldus Bibra von, Wolfgang, Komthur zu de Saxonia, soc. eius 17. Ulricus Mergentheim 381. 401. de, 10. 198. 272. Schupose, ge- Bichelsee Kant. Thurgau. Michelnse, nannt Frankengut, in 213.

Eberhardus de 268. Bernang (Berneck, Kant. St. Gallen. Bichishausen 0 A. Münsingen. Bichis

Bernanch, Hainricus incuratus in husen, H. decanus in 210. 54.

Biderman, . . dict. 20. Bernbach s. Bärenbach.

Bietigheim BA. Rastatt 125. 126. 157. Berneck Kapt. St. Gallen. Bernegge, 159. Butekein 159.

Cunradus de, comes 296. Hainrich Bigenburk s. Beihenburg, v. 359.

Bilfingen BA, Pforzheim 111. Bernhardshöfe BA. Achern. Bernol- Bilgerinus 356.

deshofen, Frau Rethilt v. 104. Bilringen s. Kirchbierlingen. Bernbausen O A. Stuttgart. Bernhusen, Biner, Claus 137.

Friedrichs v. Wwe. Adelhaidis v. Binhausen a. Ort OA. Riedlingen. Kunegesegge 186. Marquardus de Binhusen 69. . 184. 186. Walgerus de, 314. Wolf. Birchach s. Birken. rammus m. de 64. Wolframmus Birchenweiler s. Birkenweiler. sen. de, m. 184. 186. Wolframus Birchibart, Cunradus dictus 215. m. de, jun. 69. 184. 186. Wolf- Birchperg s. Burgberg. ramus m. de et fil. Wolframus et Birkach, Wald bei Stainbach 340. Marquardus 37. 38.

Birken bei Neuburg in Vorarlberg. Bernoldeshofen s Bernhardshöfe. I Birchach, Rudolfus dictus der Berstingen s. Börstingen.

Wildebehain v. 246. 247. Bertholdus, notarius in Winther- Birken, zur, Hofgut im Kirchspiel stetten) 23.

Ulm 106. Bertoldigutvor dem Ergelischbach120. Birkendorf OA. Biberach. Birkadorf, Bertolzbach, Henselin 137.

Birkidorf 263. Besançon, Frankreich, Dep. Doubs. Birkenweiler BA. Ueberlingen. Biro

Bisentini, s. Pauli 'abb. 354. chenwiler 209 - 211. 220. 221. Besserer, Wernherus, Ulricus et Ade Bisant, Walterus dictus 213.

loldus dicticives in liberlingen 220. Bischofszell Kant. Thurgau. EpiscoBesigheim 0A.Stadt. Bessicken 387.! palis Celle prepos. Burchardus 20, Bivrgtor g. Burgtor.

tirgen 71. Ulricus de, rector ecBiurron 8. Beuren.

clesie in Veltkilch 53. 71. Ulrich Blaichen (Unterbleichen) bair. BA. und Johans v. 237.

Krumbach, Blaichun, Marquardus Bogenstain, Cunradus Weldenarius, de, m 4.

cognomento dictus – 3. Blaichun, daz lant uf - in Kalten- Boginier, Swigerus dict. 35. brunnen 44.

Bohlsbach BĂ. Offenburg. Bolsbach Blankenmose, Johann Truchsess v.] 123. 141.

| Bok, Cunradus dictus, Johannes dicBlarrer, Walterus dictus, minr. in S. tus (beide in Zusdorf) 331. Gallen 216

Bol, der, Gut in Alzkouen 21. Blaser, Jacobus dict 20.

| Bol s Boll. St. Blasien, Kloster 414. Abt u. Con-Böldelin von Strassburg, Ritter 121. vent 197.

Bolhain s. Polhain. Blatten Kant. St. Gallen. Blattun, Boll BA. Messkirch. Bol, sacerdos

Blatun 39. 190. 246. 247. Otto dict. de - 40.

de 218. 239. Ulricus dictus de 300. Böllaer von Bilringen, Hainrich, AlBletź, Hainricus et Willeburgis, uxor brebt und der junge Böller 204. eius 42. 43.

Böller. Hainricus 215. Hainricus, Bletzer, Alhe: tus dict. 210

Albertus, dicti – et Böllarius iup., Blixberg, Burg im Elsass. Blikkes germani, ministeriales com. de berg 85.

Berge 202. 203. Blochingen OA. Saulgau. rector ec- Bollenbach BA. Wolfach. Bolden

clesie Hermannus de Hornstain bach 114. 210. 220. 259.

Bolsbach s. Bohlsbach. Blochingen s. Plochingen.

Bolsenheim els kir. Erstein. BernBlossenstaufen 179.

hard v. 157. Blumberg BA, Donaueschingen. Blu-Bolsterer, Bertoldus dictus 300. 309.

menberch, Bertholdus de 270. S. Söhne C. et Eberhardus, BürBluweler, Blödelin 154. Joselin 154. ger in Saulgau 309. Eberhardus Bock, Hans, Städtemeister zu Strass et Cunradus fratres dicti – 300. burg 149.

Bolstern OA. Saulgau. Bolster 280. Bock s. Staufenberg.

Bombach BA, Emmendingen. SchenBocke, Cunradus dict. - de Berge ken von 141. 193.

Boemerli, H. dictus 300. Böckin, Agnes 126.

Boner, Anselm 126. Böcklin, Anna, gen. die Schowerin Bongarten, Güter bei Roggenbeuren

152. 165. Auberlin 152. s. auch 278. 326. Schauenburg, Höfinger.

Bôngarten s. Baumgarten. Bodemer, Eberhardus dict., piscator Bovngarten, Albert, genannt ze dem

in Const, 58. Eberhardus dict.

piscat. in Petridomo 310. Bônritter, Hainricus dictus, Rudolfus Bodensee, Bodense 25.

et Hainricus, filii eiusdem 270. Bodenzaph, Bodenzapfe, Burcardus Hermannus dictus 15. 279. Rudoldictus 55. 326.

fus et Hainricus filii eius 279. Bodman BA, Stockach. Bodmen 241. Bönte, Cunradus dict. 32.

Bodeme 62. 71. Bodemen 74. 76 | Born, Wilhelm von 114. 212. 216. Bodemin 32. Cunradus Borstatt 9. Porstatt. de 5. Cunradus et Hainricus filii Börstingen OA. Horb. Berstingen Ulrici de 286. Eberhardus Ulricus 152. 165. de 32. Johannes m. de 52. 71. 208. Bösch, Hans 137. 212, 216. 274. 319. 326 331. seine Bosche, Bösche, Boesche, Hermannus Brüder (. u. Ulrich 241. sein dict. civ. Const. 58. 81. 190. 208. famulus Hugo 216. Johannes filius Ulrici de 326. Udelhildis relicta Bosenstein BA. Achern. Bossenstein quond. Rudolfi m. de 54. Ulricus 122. 132 Andreas v. 120. Hans m. de, 53. 54. 71. 278. 285 326. v. 149. 154. Johann v. 120. mater sua (delhildis 53. 54. S. Boshasel (Ober- und Unter-) BA. Eigenmann Cunradus dictus Verge Pfullendorf. Bôshasel, Haueper 278. servus suus H. de Bermes dictus de, 353. Guta filia sua 353.

[ocr errors]

246.

[ocr errors]

393.

Bosse, Oswaldus 259.

Brenzich, Burchardus dictus 212. Bosseler, Johannes 139.

Bretten KD. Altkirch. Brettheim, Bossenstein s. Bosenstein.

Diemo von 109. Bossstat s Porstat.

Brettheim OA. Gerabronn. Brethein
Botlunch 273.
Botrus, Ulricus 23.

Brigancia s. Bregenz.
Bottenau, Bottenawe Nebenfluss der Brigental 414.
Rench 83. 123. 135.

Brihsen, Cünradus de, m. 264.
Bottwar OA. Marbach. Botuar 387. Brixen in Tirol. Brixinensis ep. 336.
Botzler, ze, possessiones in Blatun ep. Landolfus 337.
190.

Bronberg s. Braunberg. Boxberg BA. Tauberbischofsheim. | Bruch, Heinrich im 157.

Poxburg 386. 397. 400. 401. 402. Bruchsal BA.Stadt. Prussel 392. Symon Zymerman, Keller da- Bruhrain, Prurhein 392. selbst 402.

Bruckfelden BA. Ueberlingen. BrugBrackenheim (A.Stadt. Brackenhein genvelt 50. 387.

Bruger, fr. H. dict. s. Salem conv. Bradlen BA. Konstanz, Brattlen 430. Brugge aker, der, Oertlichkeit bei Braitenholtz, Wald in Birkenweiler Mühlhofen 318. 210.

Brül, in, silva prope Hirzlande 194. Braitenstúde, Wiese bei Buggensegel 304. das holtz in dem - (bei 350.

Hirschlanden) 192. Braendeli, Hainrich u. Rudolf 273. Bruele, der, Wald bei Bachhaupten

Hermannus dictus, civ. in Pfullen- / 304. dorf 304.

Brueli, Hainricus dictus (in Ostrach) Braendelinsgut in Ostrach 304. Brän 329.

dilinsgut in Frickingen 1. 5. Brumath KD. Strassburg 155. BetBraendelis wingart zu Weildorf schelin v. 155. 273.

Brun des Tarandes Sohn 110. Brämin s Bremen.

Brune, H. dict. 63. Brandenburg OA. Wiblingen. Bran- Bruner, Henslin s. Berchtolzbach.

denburch, Graf Hartmann v. 282. Brunnen bei Balgach Kant. St. Gallen. 296.

Prunum, Hermannus de 212. Brandenburg, Markgrafen v. Albrecht Brunnen, ob dem, Albrecht 238. Cun

179. — (Bayreuth) Casimir I. 380. radus et Marquardus dicti 277. Brandegger, Hans 160.

Brysse, Bertoldus dictus 266. Brant, dictus 279.

Buch (A. Saulgau. Bvch, Cunradus Branthoch, Hans 179

dict. von 12. Brattlen s. Bradlen.

Buchau OA. Riedlingen. BuchaugienBraunberg BA. Oberkirch. Bronberg sis monst. abatissa et conventus

339. — Sigebotus can. 339. BräunlingenBA.Donaueschingen. Pre- Büchern BA. Wolfach. Friedrich v.

welingen, Preunlingen 409. 414. 170. Bregensdorf Kant. St. Gallen 212. Buchhorn, jetzt Friedrichshafen, am

216. 217. Bregenstorf, Waltherus Bodensee 199. Buchorn 8. 46. 195. dict. de -, seine Ehefrau und Buchorne 193. Buhchorn 11. Kinder 212.

Bůchorn 272. Bochorn 200. civ. Bregenz in Vorarlberg. Brigancia nom. 192. minister et civ. nom.

196. Hermannus dictus Loser de Breisach BA. Stadt 366. 415.

272. Ulricus Faber de, s. Sohn Breitenberg BA. Oberkirch 144. 164./ H. scolaris 289. Benze v. 137. 139.

Bufelotte, Cunzelinus 139. Johannes Breitenfeld bei Leipzig 96.

139. Bremen OA. Saulgau. Brümin, Cun- | Buggenhausen 0 A. Ravensburg. Bugradus de 30.

genhusen, C, de 7. Bremgarten, an, Aecker bei Wûen-Buggensegel BA, Ueberlingen. Bughusen 305.

gensedel 289. 305. Braitenstúde, Brendeli, . . dict. 196. 197.

Wiese bei 350. Brender, l'Iricus dict. 16.

Buggensegel, H. dict. 44. Cunradus Brenmuli . . dicti, milites 240.

s. Sal. conv. Zeitschr. XXXIX.

119.

247.

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »