صور الصفحة
PDF

Totum illud , formosa, nego; nam nulla venustas,

Nulla in tam magno est corpore mica salis. Lesbia formosa est, quae cum pulcherrima tota est, 5

Tum omnibus una omnes surripuit Veneres.

figura. cf. supra ad Carm. X, V. 4. nulla in - mica salis, 20. hoc ego scil. sentio vel iudico. quanta est, insulsa et plena ruris singula , quod ad singulas for- inficitiarumque estamos puszzuoto mositatis parles attinet.

récuyas de stupido magni vastique V. 3. Totum illud , quod ad corporis homine apud Theocritotum illud, in quo censetur tum Idyll. XV, 17. ubi vide formositas, attinet. - venustas Valckenarium. elegantia, nativus lepor et festivitas, quae in dictis, factis, gestu V. 6. Tum omnibus - Veneet toto corporis habitu spectatur: res, omnes puellarum lepores Graecis: nopiras, cui opponitur ad se unam transtulit et inter se y peoir.

coniunxit.

CARMEN LXXXVII.

Vid. Var. Lect. ad Carmen LXXV.

CARMEN LXXXVIII.

IN GELLIVM.

Flagitia, quibus se suosque polluebat Gellius, tanta esse ait, a

ne mari quidem possint ablui et expiari.

uid facit is, Gelli, qui cum matre atque sorore Prurit, et abiectis pervigilat tunicis ?

V. 1. Quid facit is ; Quid tibi

V. 2. Prurit, prariendo libistatuendum videtur de eiusmodi dinem exercet. cf. Lusus 25, 4, hominis libidine , qui ete. abiectis reiectis, positis.

Quid facit is, patruum qui non sinit esse maritum?

Ecquid scis, quantum suscipiat sceleris? Suscipit, o Gelli, quantum non ultima Tethys, 5

Non genitor Nympharum abluit Oceanus. Nam nihil est quidquam sceleris, quo prodeat ultra:

Non si demisso se ipse voret capite.

V. 6. Nec genitor in MSS. Stat. sed gravius repetitur Non. pro abluit in editt. Gryph. Muret. Graev. et all. abluat; sed illud ex veteri scriptura defendunt Scaliger et Vossius; utrumque, puto, recte dicitur. V. 7. quod prodeat ultra Voss. Bipont. sed quo est in edit. Parthen. Gryph. Muret Cantabr. Graev. Vulp. Gotting.

V.3. patruum qui maritum. Iphigen. in Taur. 1193. $22554 cf. supra Epigramma LXXIV, 3. kubie akutu s'kputur kuk, ubi

V. 5. Suscipit scil. tantum, vid. Barnes. et Musgrav. Locuin quod ante quantum non raro Sophoclis Oedip. Tyr. v. 1251. omitti solet. cf. Liv. IX, 36. $. 2. comparavit iam Achilles Statias. et ibi Drackenborch. - ultima - Dorville ad Chariton. p. 238. Tcthys, totum mare , ad extre- (ed. Lips.) Catullum ante oculos mos usque fines, ut bene Stat. habuisse putat vetus epigramma,

V. 6. Non genitor Nympha- quod egitur in Analectis Vett. rum abluit Oceanus, hic aqua Poët. Graecor. Brunckii Åårsz. marina sive fluviali scelera apud CCXL, Tom. III, p. 199. Ayri veteres expiandi mos vel ex is rijtvas x2945CŨ, žive, oziuvos iszov Cicerone notus est. Pro Roscio Yuxin vupprisu vajutos kukuvas. As Amer. 26. ne, cum delati (par- 67.Jois xiit me, Seeing hebas, kvo pz di çxiisa ricidae) essent in mare, ipsum Over o sis végig voluzowy Dzsxvas. polluerent, quo cetera , quae V. 7. Quo prodeat ultra , quo violata sunt , expiari putantur. progrediatur iste ulterius , quo cf. ibi Hottomannum et Manu- magis contaminetur. tium et interpretes ad h. I. Lau- V.8. demisso, inclinato. voret dat in banc rem illud Euripidis cf. Epigr. LXXX, 6.

CARMEN LXXXIX.

DE GELLIO.

Ne quis miretur, cur Gellius tenuis macerque sit, causam, unde

ei contracta sit haec corporis macies et tenuitas, ex insano eius cum cognatis suis Veneris usu declaral.

Lellius est tenuis: quidni ? quoi tam bona mater

Tamque valens vivat, tamque venusta soror, Tamque bonus patruus, tamque omnia plena puellis

Cognatis: quare is desinat esse macer? Qui ut nihil attingat, nisi quod fas tangere non est,

Quantumvis quare sit macer, invenies.

[ocr errors]

V. 5. attingit legi iubet Scaliger; quod exhibent nunc, editt. Voss. Cantabr. Gotting. Bipont.

V. 1. tenuis. Statius de aman- V. 4. quare is desinat esse tium macie laudat Lucret. IV, macer? cur non sit macer, qui 1160 : loyvov iswuéveo tum fit, necessario in eiusmodi cum coquum vivere non quit Prae macie. gnatis suis consuetudine macer quoi, in cuius gratiam, ad cuius esse et manere debet? explendam libidinem. cf. supra

V. 5. ut cum nihil attingat ad Carmen LXI, 192. bona ,

etc. nullam aliam nisi cognatam; obsequiosa , facilis; eodem sensu patruus dicitur bonus v. 3.

observa in hoc versu leporem V. 2. valens, valido robusto, facete cum sale mixtum. que corpore ad palaestram Ve- v. 6. Quantumvis, salis suneris instructo, vivat exquisitius perque. pro: sit.

[merged small][merged small][graphic]

CARMEN XC.

IN GELLIVM.

Nova ratione et novo sale nefandam Gellii cum matre libidinen

perfricat. Magum enim aliquem, si vera sit impia Persarun religio, ex hoc obsceno concubitu nasci oportere probat el pronunciat,

Nascatur Magus ex Gellî matrisque nefando

Coniugio, et discat Persicum haruspicium. Nam Magus ex matre et gnato gignatur oportet,

Si vera est Persarum impia relligio, Gnatus ut accepto veneretur carmine Divos,

Omentum in flamma pingue liquefaciens.

Hoc Epigramma coniunctim cum superiore exhibetur in editionibus Partheuii, Gryph. et aliis; sed sponte apparet, separatim illud a poëta in Gellium compositum esse.

V. 4. impia rel. ex qua nimi- sol, Konzád) -- - azéséis rum non solum matris cum filio evoir ipse pyte vévos. ubi recte Schoconcubitus, et in universum co- liastes ratx Tipouà 19. gnatorum commistiones licitae V. 5. accepto diis grato; sic fuerunt, sed boni magi adeo, saepe accepta nunera ; nimis h. €. Persarum sacerdotes ex docte alii: a maioribus per mamatre a filio compressa progigni nus quasi tradito. debebant. Veterum de his ince- v. 6. Omentum in fianıma stis Persarum moribus testimo- pingue liquefaciens, minutas ninia vid. apud Vulpium. Inprimis mirum mactatae victimae partes ex utriusque linguae scriptori- et in his omentum diis adolebant; bus , quae huc spectant studiose vid. Casaubon. ad Pers. II, 47. collegit laudatus a Mureto Coe- p. 208. ex ipso autem omenti lius Rhodiginus Antiqu. Lect. statu et situ multa coniectare X, cap. 17. Huc pertinet quoque solebant haruspices. vid. BoEuripides Andromach. v. 173. chartum Hieroz. III, p. 503. seqg. - TorūTova ävzósapezpouyinss. Secunda syllaba in liquefaciens Jarno to Gujarpi, fais to unopi peruus producitur. vid. Stat.

CARMEN XCI.

IN GELLIVM,

Ut crescat et cumuletur, quam versibus suis famae Gellii inurere

studet, ignominia, usque adeo eum scelestum esse ostendit, ut iste nulla facile re, nisi in qua aliquid sceleris sit, oblectari posse videatur. Quod quidem ipse praeter omnem opinionem in amore suo expertus fuerat. Nam quamvis probe noverat , eum pro indole sua ad quodvis designandum scelus paratum esse, tamen vel ideo puellam suam ab eius libidine tutam fore putaverat, quod illa nec mater , nec soror esset, in quarum concubitu unice sibi placere videbatur homo iste nequissimus. Sed fefellerat sua in hac re Catullum opinio; nam secus ac videbatur , satis causae fuit Gellio, quae ei cum Catullo intercedebat , amicitia, ut eius puellam ad libidinem sollicitaret ; adeo in perpetrandis facinoribus superare iste solebat hominum exspectationen! - Praeclarum est, ut recte iudicat Muretus, hoc epigramma et mirabili quodam artificio a poëta nostro compositum.

NT

Non ideo , Gelli, sperabam te mihi fidum

In misero hoc nostro , hoc perdito amore fore: Quod te cognossem bene, constantemve putarem,

Aut posse a turpi mentem inhibere probro: Sed quod nec matrem, nec germanaın esse videbam 5

V. 2. hoc, quod cum vi ante perdito repetitur, male in nonnullis editiopibus omissum, recte reposuit Statius. V. 3. Quin te Muret. Qui te Scaliger ex veteri scriptura. constanterque pularem haud posse etc. in plusimis libris tam scriptis quam editis; sed multo aptior et orationi convenientior mihi visa est nostra lectio , quam Statius in nonnullis libris MSS. invenit; et sic hic versus iam in edit. Gryph. (1537) legitur. Eamdem lectionem recepit Vulpius. V. 5. Sed neque quod in editt, Parth.

V. 3. perdito ob perfidiam amicae.

V. 4. Aut scil. quod te puta

rem.

[graphic]
« السابقةمتابعة »