صور الصفحة
PDF

Infestus: in festo amori 99, 11. Iniustus: iniusti régis tecta 64,75.

mi 116, 4. ferro 64,356. pene Innitor: innixa plantam in li

15, 10. infestis dictis 66, 73. mine 68, 72. Inficetiae : inficetiarum pleni Innuptus : innuptae flore noannales 36, 19.

vercae 64, 403. innuptae ! Inficetus : inficetum seculum 62, 6, 12. innuptarum decus

43, 8. inficeto rure inficetior 64, 78. 22, 14.

Inobservabilis tecti error 64,115. Infimus: infima inguinum parte Inops cogor proferre querelas 60, 2.

64, 197 Infirmus: infirmo motu 64, Inquam 10, 18. et al. inquis

306. infirmis palmis ibid. 352. 20, 19 etc. Inflecto: inflectentes capita 64, Inquinatus : inquinatiore dextra

256. inflexae tecta carinae 33, 3. ibid. 10.

Inquino: inquinare digitum 23, Info: inflati veli lintea 64, 244. 23.. Infundo: infuso pulvere foedans Inr. vid. Irr. canitiem 64, 224.

Inscius:insciis noscitetur61, 222. Ingenero: ingenerari indidem Insidiae : insidias 84, 2. indecet 61, 215.

struentem te tangam 21, 7. Ingens: ingentes sylvas in saltu insidiis lacessas caput 15, 16.

possidet 115, 5. et al. Insipio: insipiens seculum 43, 8. Ingenuus pudor 61, 81, inge- Insisto: institit quaerere venas

nuae est facere 110, 5. in- ferri 66, 50.

genuo non satis animo 68, 38. Insolenter aestues 25, 12. Ingero: inger calices 27, 2. Insperans : insperanti nobis te Ingratus: ingratae credita men- restituis 107, 5. obtigit ibid. 2.

ti 76, 9. ingratum onus Instar prati iugera 115, 1. pueri tolle 68, 142. ingrato amore bimuli 17, 12. ibid. 6. non ingrata manus- Instituo : instituunt quae facere cula diyis promittens 64, 103. 110, 2. sunt omnia 73, 3.

Insto: institit quaerere venas Ingredior: ingressus tecta pa- ferri 66, 50. terna 64, 247.

Instruo: instruentem insidias Inguen: inguinum infima parte 21,7. 60, 2.

Insula' nullo tecto 64, 184. Inhibeo : . inhibere mentem a insulâ ultima Occidentis fuisti probro 91, 4.

29, 13. insularum ocelle 31, Inicio: iniiciens collo manus 1. insulas Cycladas 4, 7.

ambas 35, 10. iniectå terra Insulsus: insulsa male vivis 10, 64, 153.

33. insulsi 37, 6. insulsissiInimicus: inimica bonorum lin- mus homo 17 , 12.

gua 108, 3. est 110, 3. Insulto: insultans nimis fortuna Iniquus: inique! 30, 7.

64, 169. Initium : initia matris Cybelles Intactus:intactavirgo 62, 45et 56. 63, 9.

Integellus: integellum conserves Iniuria talis cogit amare magis puerum 15, 4. 72, 7.

Integer: integri pueri 34, 2. CATUL. Carm.

Frf

[graphic]

integrae virgines 61, 36. cosam rem ibid. I. ioco
Inter oraculum Iovis aestuosi 36, 10. iocosa illa fiebant 8,

2, 5. sepulcra nota 68, 97.
nos amorein 109, 2. et al. Iocus: iocum me esse puta
Interea valete 14, 21. et al. 42, 3. per iocum atque vi-
Intereo: intereat senectus 108, 2. num 50, 6. in ioco atque
Iiter ficio: interfice nasorum vino 12, 2.
pestem 69, 9.

Ipse qui sit nescit 17, 22. ett.
Interior : interiorem medullam Ira: iras pectoris frons prae-
ignes edunt 35, 15.

portat 64, 194.
Interitus: interitu cuius 68, 25. Irascor tibi 38, 6. irata est Les
Intestinum: intestina perurens bia 83, 6. irascere iamba

77, 3. vorent canes 108, 6. meis 54, 6.
Intimus: intimo pectore uritur Irredivivus pons 17, 3.
flamma 61, 177.

Irrigo: irrigat Aganippe spe-
Intorqueo: intorti rudentes 64, cus Aopios 61, 29.
235.

Irritus: irrita cuncta discerpunt
Inuro: inusta flagella 25, 21. venti 64, 142. dictaque ta-
Invenio : invenies me aeque ctaque ventos ferre 30, 10

illorum jus sacratum 102, 3. dona 66, 85. promissa 64, 54,
quare sit macer 89, 6. in- Irrumatio: irrumatione te tan-
ventus nepos divitiis avitis gam 21, 8.
68, 121.

Irrumator praetor 10, 12..
Invenustus: invennsta res 12, Irrumo: irrumasti me 28, je.

5 invenustum scortillum 10, irrumabo vos carm, post 14,
4. votum 36, 19.

v. 4. 16, 1, 14. irrumet pa-
Invictus: invicto numine 64,204. truum 74, 5. irrumare ses-
Invideo:invidit fors aures nostris sores ducentos 37, 8. irru-
questibus 64, 170.

matus 21, 13.
Inviso te laetus 31, 4. invisent Is sibi paravit 10, 3o. etc.
lumina colles 64, 233, invi- Iste aemulus tuus 71, 3, etc.
sere doinos ibid. 385. invi- Istic consedit 37, 14.

sente viro praelia 66, 20. Istinc te reducis 76, 11.
Invisus : invisa est parenti puella Ita me iuvent Coelites 61,
62, 58.

196. et al.
Invitus : invita cessi de tuo ver- Itaque ut sensit membra esse

tice 66, 39, 40. invito mihi relicta 63, 6, 35.
64, 219. invitam nec rogabit Item vos, virgines, dicite in
8, 13. invitis diis 76, 12. modum 61, 36.
heris 68, 78.

Iter annuum metiens Diana 3.
Invoco: invocat te suis 61, 52. 18. per medium populi transt
Involo: involasti pallium meum 6 8, 60. tenebricosum 3, 11.
26, 6.

Scamandri 64, 360.
Io Aymen Hymenaee io 61, Iterum conclamate 42, r8.
124. saepp.

al.
locor: iocaris úna 21, 5. iocari Tuba: iubam rutilam quate 63,

nescio quid carum 2, 6. 83.
Jocosus: iocosa res 56, 4. io- Iubeo : iubet lex 27, 3. iabebus
tradere animum 30, 7. spe- Iustitia: iustitiam omnes fu-
rare 64 , 140. iusseris si hoc garunt de mente 64, 393.
32, 4. jube veniam ad te Justus : iustam multam exposcam
32, 3. iubeto ibid. 9.

a Divis 64, 190.
Iucundus : iucunda puella 62, Iuvenca indomita vitans iugi
47. viro et parentì ianua 67, onus 63, 33.
1. iucundum amorem pro- Juvencus: juvenco divulso mem-
ponis 103, 1. fratri lumen bra raptabant 64, 258. iu-
ademtum 68, 93. os suavia- venci multi accoluere 62, 55.
bor 9, 9. ver 68, 16. in- . nulli ibid. 53. iuvencis colla
cunde! 50, 16. iucundo la- mollescunt 64, 38.
bore 64, 161. odore ibid. Iuvenis immemor 64, 58. iu-
285. iucunda munera 66, veni mandata dedisse ibid.
82. iucundis Zephyri auris 214. ardenti donare puellam
46, 3. – iucundior gnate vita 62, 23. fero tradis puellam
64, 215. ignis 62, 26. ių 61, 56. iuvenem fraterna

cundissime Calve 14, 2, caede respersum 64, 181.
Iudex: iudicem ad Phrygium iuvenes 19, 1. 62, 1, 6. lecti
venit Venus 61, 19.

64, 4. electos dare Mino-
Iugales: iugales taedas celebrare tauro ibid. 78. iuvenum Ve-
64, 303,

ronensium flos 100, 2.
Iugerum: iugera triginta habet Iuventa : iuventam valentem
115, 1.

exercete 61, 235.
Iugo: iugandum Pelea Thetidi Iuventus barbara 66, 45.
sensit pater 64, 21.

Iuvo: iuvent me dii 61, 196.
Iugum : iugi onus yitans iu iuyaret cibus 50, 9. iuverit

venca 63, 33. iugum ferre te bona Venus 61, 203. in
68, 118, iugo in Cytorio 4, qua re 68, 42. iuverint me

11. iuga iuncta 63, 76. dii 66, 18.
lunceus : iunceo vimine tectam

villulam 10, 2.
Iungo : iungit amores Gallus

78, 3. iunxit taeda coniuges
66, 79. junsere 62, 29. iun- Labellum: labello semihiante
gier parens stirpe nequit 61, 61, 220. tacito 64, 104. la-
68. iunctos ventos 55, 29. bella dilutą multis guttis 99,
iuncta iuga 63, 76. lumina 7. rosea 80, 1. labellis ari-
66, 66.

dulis 64, 317. roseis 63, 74.
Iųro: iurare nil metuunt 64, Labefacto: labefactes illam mu-

146. iuranti viro nulla femina nere 69, 3.
credat ibid. 143.

Labo: labantes oculos 63, 37.
Ius: iure vincemur 62, 16. il- Laboriosus : laboriosis chartis

lorum sacratum me invenies 1, 7.
102, 3. iura petitis 66, 83. Laboro : laborat scire 67, 17.
sua dederunt genero paren- laborent tota mente 62, 14.
tes 62, 65.

Labos : Herculei 55, 13. Jabo-
Iustificus : iustificam mentem rem aeternum 64, 311. frus-

deorum avertere 64, 407. tra sumtum esse 116, 5. la-

L.

54.

bore defessa membra 50, 14. Langueo : languenti corde 64,
e nimio 63, 36. iucundo 64, 99.
161. peregrino 31, 9. labo- Languesco: languescent lumiga
ribus tautis 31, 11.

morte ibid. 188.
Labrum : labra notata emulso Languor:languore labantes oco-
sero 80, 8.

los 63, 37. languoribus mul-
Labyrintheus : labyrintheis fle- tis 55, 31.
xibus 64, 114.

Lapillus : lapillis durius 23,
Lacesso: lacessas insidiis 15, 21.
16.

Lapis : lapidis pellucidali 63,
Lacrimae: lacrimis Simonideis 4. lapide candidiore ibid.
38, 8.

148. muscoso ibid. 58.
Lacrimo : lacrimantibus oculis Lar: larem nostrum 3., 4.
63, 48.

Largus : larga manu 19,5
Lacrimula: lacrimulis falsis 66, largis muneribus 66, 92.
16.

Laserpicifer : laserpiciferis Cy-
Lacteolus : lacteolae puellae 55, renis 7, 4.
17.

Lassus : lasso viatori 68, 61.
Lacus : lacus totius 17, 10. la- Late contesta locavit 64, 973

cum limpidum 4, 24. lacus Latibulum : latibula omnia bi.

undae Lydiae 31, 13.
Laedo: laedit te mala fabula Latro : latrans Scylla 60, 2.
69, 5.

Lalus : latera exfututa 6, 13,
Laetitia maxima boc est illi Latusculum: latuscula lanea 25.

83, 2.
Laetor: laetanti coetu 64, 33. Laurus : laurus proceras 64,

pectore 64, 221.
Laetus : laeta luce 64, 326. Laus approbet genus 62, 294.
mente ibid. 237. laeta con-

nuptarum e laudibus eximis
nubia ibid. 141.

011, 2. laudis praemia 64,
Laevis: laevia brachia 64, 333. 102. laude multa 64, 115.
66, 10.

laudibus eximjis ui, 2.
Laevus : laeva sive dextera vo- Lavo : lavit dentes puriter 31,

caret avra 4, 19. 20. laevum 14.

pecoris hostem 63, 77. Lautus: lauta convivia 47, 5.
Lana : lanae candentis 64, 319. Laxus : laxas tunicas 95, 8.
lana molli ibid. 312.

Lector: lectores ineptiarum
Lancinatus : lancinata paterna carm. post 14, 2.
sunt bona 29, 18.

Lectulus castus 64, 88. lectu'
Laneus: laneum latusculum 25, in uno 10, 7.

10, lanea worsa 64, 317. Lectum: lecti pede candido 61,
Languidulus: languidulos som 115. tremuli 6, 10. lecto
no 64, 332.

coelibe 68, 6. desiderato 31,
Languidus: languido paene 25, 10. toto 50, 11.

3. languida lumina 64, 219. Lectus : lecti iuvenes 64 , 4.
languidior sicula beta 67, Lego: legarat eo famulum 66,
21. .

57.

22.

10.

detor : laetanti coetu 64.

[ocr errors]

Lego: legit olera ipsa olla 94, Libo : libet onyx mihi munera 2.

66, 82. Lenio: lenirem te nobis 116, Libido cupidae mentis 64, 147.

libidine ex tua 17, 5. libiLenis: leni plangore 64, 274. dines facit 45, 24.

lenibus auris 64, 84. lenius Librarius : librariorum scrinja aspirans aura 68, 64.

14, 17. Leniter haec audibant 84 , 8. Libro: libratum fusum 64, 315. Lentus: lenta vitis 61, 105. Licet obseres palatum 55, 21. lentos remos 64, 183.

venias 61, 191. Leo : leoni caesio 45, 7. Ligneus: lignea coniuge 23, 6. Lepidus filius 78, 2. lepidum Lignum : lignis infelicibus 36 , novum libellum 1, 1. lepido

8. versu 6, 17. lepidissima con

Ligo: ligatam zonam 2, 13. iux 78, 2.

Limen : Jiminis tabellam 32, 5. Lepor: lepore tuo incensus 50, limine domini 67, 38. mortis 2. lepores mei Ipsithilla 32,

68, 4. trito 68, 71. limina

tepida 63, 65. thalami 66, 2. Letifer: letifero certamine 64,

17. 395.

Limes: limite lato 68, 67. Letüm : leti turbine medio 64, Limpidus: limpidum lacum 4, 149. letum miserabile 68,

24.

· Lingo: lingere culos et crepi91. Levamen dulce 68, 61.

das carbatinas 98. 4. culum Levis pulvis 66, 85. vir 61,

97, 12.

Lingua bonorum inimica 108, 101. leve tympanum 63, 29. levi amictu 64, 64. fila 64,

4. mala 7, 12. torpet 51, 9. 318. flamine 64, 9. leve pe

linguâ cum ista 98, 3. nec

nimis elegante 43, 4. linguis ditum 54, 3. tympanum 63,

trepidantibus 68, 28. 8. levi nave 64, 84.

Linio : linit aram sanguine 19, Leviter haec audibant 82, 8.

16. Levo: leyare curas 2, 10,

Linquo: linquens promissa ir Lex Posthumiae magistrae 27,

rita procellae 64 , 59. Tempe 3.

64, 288. voltum genitoris Libellus : libelli quidquid hoc

64, 117. linquentem moenia 1, 8. libellum horribilem

ibid. 213. linquendum est 14, 12. lepidum novumi,

cubiculum 63, 67. . 1. sacrum 14, 12. libellis Linteum : linteo volare 4, 5. omnibus 55, 4.

lintea infecta 64, 225. vela Liber: librum malum 44, 21. ibid. 244. libri novi 22, 6.

Liquefacio: liquefaciens omenLiber avunculus 84 , 5. ut po- tum in flamma go, 6.

tiretur 64, 403. libera otia Liqueo : liquentibus stagnis 31,

68. 103. Liberalitas sinistra 29, 16. Liquidus: liquida mente 63, Liberi: liberos date 61, 212. 46. liquidas undas 64 , 2. Mare 61, 67.

liquidis lymphis ibid. 162.

2.

« السابقةمتابعة »