صور الصفحة
PDF

Olcestus: moesta 64, 249, 66, Monumentum: monumenta par

29. mater ibid. 380. moesto va 95, 9. Caesaris magni il, parenti ibid. 210. pectore 10. profudit voces ibid. 202. Mora tarda mente cedat 63, moeslâ voce 63, 49. moestam 19. extremis querelis 64 , 130. Morbosus : morbosi pariter 57, moestas medullas exedit cura 6. 66, 23. moestis ocellis 64. Morbus : morbum taetrum 76, 6o. moesta carmina 65 , 12. 25. neque eleganteın neque lumina 68, 55. – moestiusurbanum 39, 7.

lacrimis Simonideis 38, 8. Mordeo : mordebis labella 8, Molestus : molesta vivis 10, 33. 18. mordenti rostro 68, 27.

molestum est 55, 1. otium Moribundus: moribunda a sede tibi est 51, 13. molesti ne Pisauri 81, 3. nimium simus 68, 137, mo- Morior: mortuus est passer 3, leste incedere 42, 8.

3. notescat 68, 48. mortua Mollesco: mollescunt colla iu non tumulabor 64, 153. movencis 64, 38.

riens frater 68, 21. Mollicellus : mollicellas nates Moror: moraris 61, 79. 84,

flagella conscribillent 25, 10. 94. emori 52, 1, 4. morari Molliculus : molliculi versiculi euntem rogat 35, 10. 16, 4, 8.

Mors fraterna 68, 19. immaMollis spica 19, 11, molli com tura 96, 5. mortis limine

plexu 64, 88. flumine 67, 68, 4. morti dedita praeda 33. fronde 64, 294, lana ibid. 64, 363. mortem oppeteres 312. pede 68, 70. quiete 63, ibid, 102. morte ibid. 188. 38, 44. 80, 4. somno 68, extrema 76, 18. paterna 64, 5. veste 65, 21. mollia lanae 248. tua 65 , 12. vellera 64, 319. tegmina surae Morsa lanea haerebant labellis ibid. 129. mollibus medullis 64, 317. ardet ignis 45, 16. – mollior Morsus acres incitare solet pascuniculi capillo 25, 1.

ser 2, 4. Moneo: monendus es mihi 39, Mortalis quisquam 64 , 168.

mortali coetu ibid. 386. morIllons eversus 66, 43. montis tales oculi ibid. 17.

aërii vertice 68, 57. nivei Mos ut est tuus 9, 8. more cacumen 64, 241. medullis prisco 101, 7. stultorum 68, 68, 111, montem Pimpleum 137. moribus impuris 108, 105, 1. montium domina 34, 2. 9. montes Idomenios 64 , 178. Motus: motu infirmo quatienpraeruptos ibid. 126. mon- tes corpora 64, 305. tibus Idri ibid. 301. Libys- Moveo : movet aestimatione 12,

sinis 60, 1. magnis 64, 282, 12. movebat sese a gremio Nylonstro : monstret qui adul illius 3, 8. moveto eum 15, terium patrui 78, 6.

11. movere lumbos 16, 11, Alonstrum 64, 15. saevum ibid. moyens tremulum tempus ani

101. monstra stymphalia 68, litas 61, 161. movetur nibil 113.

42, 21,

[ocr errors]

Muccus a te abest 23, 17. NIulus: mule, nibil sentis ,
Mugilis : mugiles eum percur- Mundities: munditiem ad min-
rent 15, 19.

diorem adde, quod etc. 22,
Mugio: mugienti fremitu 63, 18.

82. mugiente matre 20, 14. Mundus concussit sidera 64,20
Mula derelinquit soleam ferream mundi magni lumina 66, 1.

in voragine 17, 26. mulae Mundus : mundior et mer
meientis cunnus 97, 8.

culus 97, 4. mundiorem mo-
Mulcco: mulcent aurae florem ditiem 23, 18.
62, 41.

Municeps : municipem ire in
Mulier de via 25, 5. mea 70, lutum volo 17, 18.

1. multivola 68, 128. notha Munus confectum carmine 6,
63, 27. nulla 75, 1.

149. maximi risus 17, 7. D.>
Multa: multam iustam esposcam vum ac repertum 14, 9. suus
64, 190.

61, 43. muneri miserunt ,
Multipler: multiplice dape con 15. munere assiduo 61, 21

structae mensae 64, 305. furtivo 65, 19. isto 14, -

multiplices curas ibid. 251. novo 66, 38. postremo morts
Multo : multantes facta virûm 101, 3. vestis 69, 3. muneru
poenâ 64, 192.

tibi non tribuo 68, 32. i3-
Multo acrior res 83, 5. et al, cunda 66, 82. Musarum et

Multum lusimus 50 , 2. et al. Veneris 68, 10. parva :9, '.
Multus es et pathicus 112, 2. quae tradita sunt ad infers

homo ibid. 1. multo usu 91, 101, 8. quam plurima t*,
7. multà laude 64, 112 multi 154. muneribus largis 66,
agricolae 62, 55. iuvenci ibid. Munusculum: munuscula farta
pueri ibid. 42. multae puel- 68, 145. non ingrata 67
lae ibid. multas futuit 97, 9. 103
per gentes vectus 101, i. Murrha : murrhae multa mil.
querelas 64, 223. multa ae- 66, 78.
quora 101, 1. basia 7, 9. Murus : muros ad Iliacos isei
giudia 76, 5. mala 14, 6. miles 68, 86.
28, 14. millia basiorum 16, Musca u16, 4.
12. ludi 61, 210, myrrhae 66, Muscosus : muscoso lapide 6
78. sidera 7, 7. iocosa fiebant 58.
8, 6. satis lusi 68, 17. multis Muto: mutat (pr. mutatur) su:
pro officiis 68, 150. deorum fenus 22, 11. inutavit te ques
66, 9. guttis 99, 7. languori deus? 66, 31. mutari talena
bus 55, 31. millibus 68, 45. furta velit 12, 8. mutata jan 2
querelis 66, 19. - plus oculis 67, 7. mutatum saviolum er
meis 14, 1. suis 3, 5. uno ambrosio 99, 13. mutato du-
saeclo 1, 10. plura quid com- mine 62, 35. mutanda es
memorem ? 64, 116. millia ratio modusque 42, 22.
22, 4. pluribus divis 68, 115. Mutus: mutum cinerem abe-
- plurimus: plurimum 45, 5. querer soi, 4. muta ome..
plurimos versus facit 22, 3. 64, 186. mutis sepulcris gh,
plurima mala 83, 1. furta 1.
lovis 68, 140.

Mutuus: mutua reddens 50, 6

mutuis animis amant 45, 20. ris undis eiectum sublevem Myrtus Asia enitens floridis 68, 3.

ramulis 61, 22. myrtus qua- Navis minuta 25, 13. nave les progignunt Eurotae flu- le vi nitens 64, 84. navium mina 64, 89.

celerrimus 4, 2.
Navita perfidus 64, 174.

Nauta : nautis turbine iactatis
N.

68, 63.

Ne dubita dicere 67, 18. pugna Nan mellitus erat passer 3, 6. 62, 59. remorare 61, 200. ne

namque solebas putare ali- sciamus 5, 11. et al. quid esse nugas meas 1, 3. Nebula : nebulas aërias dicta et al. saepp,

inrita ferre sinis 30, 10. Nanciscor: nactus est utrum- Nec a gremio illius se movebat que malum 71, 4.

passer 3 , 8. et al. saepp. Narro: narras egregium pa- Necesse est parere parentibus

rentem 67, 29. narrat Brixia 62, 61. amem 12, 16. haec de Posthumio ibid. 35. pro- praestare 19, 17. nihil est vincia ten' esse bellaru ? 43, 16, 6. sit ire 61, 83. 6. narranlem loca, facta, Nequicquam tacitum cubile 6, nationes 9, 7.

7. et al. Nascor: nascitur flos secretus Nejandus : nefando scelere 64 ,

62, 39. vitis vidua ibid. 49. 398. nefanda omnia avertere nascuntur querelae ab imo ibid. 406. pectore 64, 198. nata sunt Nefarius : nefaria scripta 44, omnia bona 68, 158, nascetur 18. vobis Achilles ibid. 339. na- Nefas Troia 68, 89. scatur Magus 90, 1. - natus Ne-funera funera 64, 83. vid. destitit lugere parentes 64, not. ad h. I. 401. iners 67, 26. nati cubile Negligo : negligis haec 30, 5. 67, 23. nato 64, 325. na negligit te Venus 61, 199, tum 10, 15. natam avellere negligens Priapus 19, 20. complexu matris 62, 21. nati negligentem esse licet 10, nimis optato tempore 64, 22. 34. negligentiorum lintea tolnatis ibid. 299.

lis 12, 3. neglecto numine Nasus : nasi mala pituita 23, divům 64 , 134.

17. naso nec minimo puella Nego illud totum 86, 3. pegas 43, 1. turpiculo 41, 3. na te 55, 14. negat negare 4, sorum pestem interfice 69, 6. se reddituram pugillaria 9. nasum totum ut te dii 42, 4. negant redire 3, 12, faciant 13, 14.

neges quae vir petet 61, 152. Nates mollicellas flagella con neget nuces pueris ibid. 128.

scribillent 25, 10. pilosas noņ Nemo rura colit 64, 38. et al, potes venditare 33, 7.

nemone homo bellus 81, 1. Natio: nationes Hiberum 9, 7. Nemorivagus aper 63, 72. Nato: natantis trabis impetum Nemus Phrygium 63, 2, in nepraeterire 4, 3.

mora ferar ibid. 58. demens Naufragus: naufragum aequo fugit ibid. 89. ad Idae tetuli

[graphic]

- 27.

pedem ibil. 52. opaca ibid, 177. nitens nave leri and 32. Phrygia ibid. 20.

84. Nepos : nepotis seri caput 68, Niveus : nivei montis cacana

120. nepotes caros sperare 64, 241. niveo columbo 6, 64, 381. Remi 58, 5. nepo 125. pede gerens soccum :. tum Romuli disertissime 49, 9. niveae bigae Rhesi 55,

26, vittae 64, 310. Divers Neptis: neptem suam ducere arcus flexerunt sedibus ibiu. 64, 29.

304. virginis excipiet bustua Neque mirum 69, 7. et al. ibid. 365. niveis manibus cep: saep.

tympanum 63, 8. Nequeo tribuere munera 68, 32. Nir: apud nivem et stabala

nequeunt movere lumbos 16, ferarum forem 63, 53. Dive II. nequisse praeterire im- amicta loca 63, 70. hiberni petum trabis 4, 4.

candidiora labella 80, 2. Nervosius illud unde foret 67, No: navit iuventus barbara per

medium Athon 66, 46. nasse Nescio quare id faciam 85, 2. per undas 64, 2. nantes

quem risi 53, 1. quid carum undae a luce refulgent ibid. 2, 6. quid certe est 80, 5. 276. scorti 6, 4. nescis quod fa- Nobilis : nobilem Rhodum 4, cinus facias 81, 6. nescit id 8. nobiles amicos pete 28, 17, 22,

13. Neu lubeat abire 32, 6. et al. Nocturnus : nocturnae risae saep,

vestigia 66, 13. Ni pro Nisi : ni sint 6, 2. et Nolo dicere nomine 67, 45. al.

nolebat puella 8, 7. noli adNiger: nigro turbine iactatis mirari 69, 1. et al. nolit:

nautis 68, 63. nigris ocellis pati 64, 199. nolim statuas 43, 2. nigerrimis uvis 17, 68, 37. nollem te renidere 16.

39, 15. Nihil audit 17, 21. et al. saepp. Nomen vetus 61, 214. vostrum Nihilominus pulcher es 61, 197. tangat dies robigine 68, 151. Nimirum idem omnes fallimur intulit nepos in tabulas ibid. 22, 18. et al.

122. nomine deserto ibid. 50. Nimis elegante lingua 43, 4. eo 29, 12. et 24. quocumque et al. saep.

placet 34, 22. dicere nola Nimius : niinio e labore 63, 67, 46. dicentem ibid. 43.

36. odio ibid. 17. nimium Nondum spretâ pietate 64, 38gestis otio 51, 14. simus mo- Nonus : nona pila a pileatis lesti 68, 137. nil nimium fratribus 37, 2. nonam par studes 93, 1.

messem 95, 1. post hiemet Nisi impudicus 29, 2. el ibid. 1. Niteo: nitens ore fle

Noscito: noscitetur facile ab 193. nitenti de

omnibus 61 33. Nosco: no

67, 37 Nitor Solis flamm

probe Nilor: nitar qual

[graphic]

minang omnia

saecla 78, 19. nosse te solum 61, 118. noctes non viduas Catullum dicebas 72, 1. no 6, 6. noctibus in longis 68, scens luno furta' lovis 68, 83. 140.

Nubes pulsae ventorum flamine Noster venuste 13, 6. nostri 64,240.

miserescere vellet pectus ? Nubo: nubit virgo bona cum 94, 138. nostrum caput in- alite 61, 20. nulli nubere

sidiis lacessas 15, 16. et al. malle quam mihi dicit 70, 1. Nota: notâ candidiore lucem! Nudo: nudantes papillas 66, 81.

107. 6, de meliore quisque Nudatus: nudatae surae teg68, 28.

mina 64, 129. nudato corNotesco : notescat mortuus 68, pore ibid. 19. 48.

Nudus: nudum sinum reducens Noto: notat diem lapide can 55, 11. nudo arvo nascitur

didiore 68, 148. notata labra vitis 62, 49. sero emalso 80, 8.

Nugae: nugas meas aliquid esse Nothus : notha mulier 63, 27. putare solebas 1, 4.

notho lumine dicta es Luna Nullus mî erat 10, 21. amor 64, 34, 15.

336. nulla aetas 64, 323. et Notus hostibus forti pectore al. saep. nulli nubere malle 64 , 340. nota fides animi disit mulier 70, 1. nulluin 102, 2. notae sunt rapinae amans vere 11, 19. nullo 33, 7. nota sepulcra 68, 97. aratro contusus flos 62, 40.

notorum tria suavia 79, 4. nulli pueri ibid. 44. et al. Novem fututiones continuas pa. nullae puellae ibid. nullis senres 32, 8.

sibus auctae 64, 165. Noverca 23, 3. novercae in- Num te lacteolae tenent puellae nuptae flore 64, 403.

55, 17. te leaena procreavit Novus maritus 61, 54. novi 60, 1.

coniugis ibid. 32. dimittere Numen : numine divům neglecto colluin 68, 81. nova nupta 64, 134. 76, 4. invicto rector prodeas 61, 80. et seq. saepp. annuit 64, 204. novum libellum quoi dono ? Numero: numerare multa mil1, 1. mare 66, 45. munus lia ludi 61, 209. 14, 8. sidus 66, 64. novo hy. Numerus magnus arenae 7, 3. menaeo auctus 66, 11. munere numerum siderum subducat vota dissolvo ibid. 38. viro 61, 208. numero modo hoc invisente ibid. 20. novi libri modo illoc ludebat 50, 5. 22, 6. umbilici ibid. 7. novis Nummus : nummi si te delectant nuptis 66, 15. novissimo in 103, 3.

casu 60, 4. a mare 4, 24. Nunc passer it per iter tencbricoNor tacet 7, 7. perpetua dor- sum 3 , 11. et al. saep. nunc

nienda est 5,6. noctis umbras pro at 39, 17. pepulit Sol 63, 41. nocte Nunquam vitis mitem educat nulla rogaberis 8, 15. latent uvam 62, 50. fures 62, 34. cacca 68, 44. Nuntio : nuntiate dicta puellre mira ibid. 145. geminâ te 11, 25. nuntiantur si mili guntur lumina 51, 12. vaga vera 35, 11.

« السابقةمتابعة »