صور الصفحة
PDF

1604 Cat. Tib. Prop. c. variorum doctorum cominentt.,

notis et observatt. in unum congestis per Cl.
Morellum, Lutet. 3 Vol. fol. Singulis elegiis
praemisso contextu subiiciuntur notae Cylle-
nii, Ach. Statii, Mureti, Iani Dousae, Scali-

geri.

1606 Catulli casta carmina selecta a Raph. Eglino

Iconio, c. eiusdem vindiciis Ciris Catullianae
adversus Ios. Scaligerum. Accesserunt Casp.
Scioppii epitheta et synonyma poëtica, c. n.
eiusdem in Claudii Verderii censionem. Fran-
cof. 12. Numerus castorum Catull. carminum
valde augeri potuit : nam editor vix viginti

carmm. adposuit.
1607 Cat. Tib. Prop. nova edit. Ios. Scaliger recensuit:

eiusdem in eosdem castigationum lib. auctus
et recognitus ab ipso auctore. Excudebat Iac.

Stoër. Lugd. 24. Mera est repetitio edit. 1600.
Cat. Tib. Prop. Opp. quae exstant omnia, ad

vetustiss. cod. Biblioth. Iac. Grasseri fideliter
edita. Quibus accedunt C. Galli fragının.

Lugd. 12.
1608 Io. Passeratii Commentt. in Cat. Tib. Prop. Paris.

ap. Cl. Morellum, fol. Praemittuntur ipsa
poëtarum verba ex Scalig. recens. Sequuntur

Passeratii praelectiones seu notae.
Opp. Cat. Tib. Prop. et Corn. Galli, sive Maxi-

miani potius. Cum indice Horat. Tuscanellae.
Editio auctior insuper poëmatis aliquot, quae
vere Corn. Galli. Hanoviae, typis Wechel.
ap. Cl. Marnium et her. Io. Aubrii, 8. Est
repetitio pessimae Basil. 1530 с. Hor. Tusca-

nellae indice.
1610 Ex Tib. et Prop. Elegiae, ex Catullo, Martiale,

isca-

Ausonio aliisque scriptoribus tum antiquis tuin recentibus Epigrammata selecta et commentario brevissime illustrata. Cadomi, 16. Non magis in censum venit, quam quae sequi

tur, impressionis tantum loco notabilis : 1611 Cat. Tib. et Prop. nova edit. ad Ios. Scaligeri

emendationem accurate conforınata : nįsi quod qui in Scaligeriana ed. desiderabantur Epigrammatum ut elegiarum tituli hic aliunde diligenter sunt suppleti. Add. Elegiarum libellus, qui Corn. Gallo vulgo adscribitur. Bra

geraci, 8. 1618 lani Gebhardi in Cat. Tib. et Prop. animadverss.

c. I. Meleagri in Val. Cat. Spicilegio, Hanov. 8. 1619 Cat. Tib. Prop. cum Galli fragmm. Amstel. lan- son. 24. 1621 Cat. Tib, Prop. cum I. Livineiï notis antehac

ineditis, – nec non uberioribus lani Gebhardi animadverss. cum. I. Meleagri Spicilegio. It. poëmata Galli et index Hor. Tuscanellae, Francof. ex offic. Wechel. 8. Librarii induştriae debetur haec ed., non viri docti curae, etsi Gebhardus praefatus est. Poëtarum verba ex pessima Basil. 1530 aut ex Wechel. superiore 1608 expressa sunt. Io. Livineii notas eod. anno, et lani Gebhardi animadverss. quarto ante anno seorsum editas nunc in unum

volumen redegit librarius redemtor. 1622 Typis lacobi Stoer., 12. Basis est Scaligeriana

recensio. 1630 Cat. Tib. Prop. cum Galli fragmentis, Amstel,

24. 1640 Cat. Tib. Prop. Aureliae Allobr. 4 in Corp. poët,

lat. ed. II ap. Sam. Crispinum.

unun

1642 Cat. Phaselos cum Andr. Senftlebii comm. et pa-

rodiis amplius quinquaginta , et graeca los,
Scaligeri metaphrasi , e Bibl. Nic. Henelii,

Lips. 8. .
1648 Antv. 12 omissis obscoenis.
1651 Cat. Tib. Prop. cum Galli fragmm. Amstel. 12.
1659 Cat. Tib. Prop. et quae sub Galli nomine cir-

cumferuntur, cum selectis variorum commen-
tariis, accurante Simone Abbes Gabbema, Trai.
ad Rhen. 8. Vitiis typographicis scatet, et
farraginem notarum adponit, quibus verba et

phrases illustrantur, non sententiae,
1664 Cat. Tib. Prop. cum Galli fragmm. Amst. 24.
1670 Eadem repetita.
1675 Poëmata selecta e Cat. Tib. et Prop. c. notis

Vorstii. Lips. 8.
1680 Cat. Tib. Prop. e recens. I. G. Graevii, c. notis

integris Ios. Scaligeri, M. Ant. Mureti, Ach.
Statii, Rob. Titii , Hier. Avantii, lani Dousae
patris et filii, Theod. Marcilii, nec non sele-
ctis aliorum. Trai. ad Rh., ex offic. Rudolphi
a Zyll, 8. Adiectum est Pervigilium Veneris.
Graevii nomen mutuasse tantum videtur astu-
tus librarius ad fraudem faciendam, quarn-
quam eius praefatio in capite legitur. Omnia
indiligenter disposita et parum concinne; nec
cum cura expressa,

AETAS V. VOSSIO-BROVCKHOVSIANA.

1684 Cat. cum eruditissimo Is. Vossii commentario.

Lond. 4, quae editio reliquis hactenus quidem
praestat. Usus est praeter alios codices on-

AETAS V. VOSSIO-BROVCKHOVSIANA. XXIX

nium vetustissimo Mediolanensi, quem laudat passim, et reliquis uti antiquiorem ita emendatiorem quoque esse praedicat p. 215. Utinam vero politissimi vir ingenii, lanus Brouckhusius, cui Propertium debemus et Tibullum, similiter etiam Catullum potuisset absolvere, quem expoliendum, ingenioque et doctrina sua illustrandum sibi sumserat: ita nihil esset amplius , quod ad vetustissimi

poëtae lucem studiosi possent desiderare. 1685 Cat. Tib. Prop. opera, interpretatione et notis

illustrata a Phil. Silvio in usum Delphini, Paris. 4. In hac edit., ut in aliis ad usum Delphini editis scriptoribus omnibus, obscoena et lasciva rescissa et omissa locis sunt, consilio non improbando , nisi hac ratione, quod loca eadem congesta et ad calcem voluminis deinde iunctim exhibent, plures igitur ad ea legenda allicerentur, quorum forte oculos eadem scriptoris corpori suo loco inserta citius latuissent. Nam aliotol xaxoi, TheToTot ápoi, pauci solidam eruditionem conseciati integros legunt auctores : multi contra, qui eos obiter evolvunt, missis utilibus, ut xby Tapos irruunt in éis Tùy xon píay, cuius gustu tenentur, quamque gaudent et gratulantur sibi ab editoribus congestam veluti in cumulum. Angli quidem, quoties edd. in us. Delph. curarunt recudi, loca illa. suis quaeque locis restitue- runt, etsi vicissim indices omnium vocabulorum minus plenos passim ab illis exhiberi do

let Thom. Crenius part. III, animadvers. p. 6. 1686 Cat. Tib. Prop. c. Galli fragmm. Amst. 24. a69: Catull. e rec. Is. Vossü, Ultrai. sumtibus Socie

tatis, 4 et mutato tantum primo folio, Lugd.

ap. Pet. van der Aa.
1697 Catull. ex edit. Vossii, per Hadr. Beverlandum

curatus, Lugd. Bat. 4.
1707 Cat. Tib. et Prop, opera ad optimorum exem-

plarium fidem recensita. Ace. variantes le-
ctiones e MSS. Cantabrigiae, 4. Splendida
et inter ceteras conspieua editio ipsos poëtas
emendatissimos exhibet. Editor var. lect. ad-
iecit cum ex aliorum annotat. excerptas, tum
ex Cod. Laudensi, collationibus in margine
Aldinae adscriptis, aliis collationibus Octav.
Ferrarii, item ex antiquis editt. Reg. Lep.

Brix. Venet. Ald. Colin.
1710 Cat. Tib. Prop. ex recens. Io. Ant. Vulpii Bergo-

mensis, cum eiusdem observatt., Patavii ap.
Ios. Corona, 4. Et adolescens, et nondum
visa Brouckhusiana, hanc emiserat vir doctis-

simus. Multa retractavit in ed. posteriore.
1713 In corpore poëtarum, Lond., fol. (cura Maitta-

rii).
1715 Cat. Tib. Prop. opera. Accedunt quaedam eo-

rumdem Poëtarum carmina graece versa, cum
oda Sapphus a Cat. latine reddita , et cum in-
dice copioso. Lond. Iac. Tonson, 12. Mich.
Maittarii cura prodiit. Ex Cantabrigiensi
repetita est, una cum Var. Lect. Adiecta ta-
bula , qua Scaligerianae transpositiones com-
paratae sunt, item graeca versio nonnullorum
carminum a Scaligero et Florente Christiano

facta.
1723 Cat. Tib. Prop. ad fidem optimorum exemplarium

recensiti, cum MSS. var. lect. margini adpo-
silis ad celsissimum Aureliansem Ducem (stu-

« السابقةمتابعة »