صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

INSTITUTIONES CATECHETICAE

DEPROMPTAE E

B. LUTHERI CATECHESI

ET VARIIS NOTIS ILLUSTRATAE ANNEXIS QUATUOR SYMBOLIS

OECUMENICIS ET AUGUSTANA CONFESSIONE

SIVE

CATECHISMI LUTHERI EXPOSITIO.

PRIMUM EDIDIT D. CONR. DIETERICUS A. 1613
EX EDITIONE A. 1640 AB DIETERICI FILIO CURATA

[merged small][merged small][graphic][merged small][merged small]
[graphic][subsumed][ocr errors][subsumed][subsumed][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed][subsumed]

INSTITUTIONES CATECHETICAE

B. LUTHERI CATECHESI

DEPROMPTAE ET VARIIS NOTIS ILLUSTRATAE ANNEXIS QUATUOR SYMBOLIS OECUMENICIS

ET AUGUSTANA CONFESSIONE.

EDITIO ULTIMA

AB IPSOMET AUTORE PERMULTUM AUCTA ET RECOGNITA UT

PRAEFATIO AD LECTOREM DOCET.

ULMAE SUEVORUM.

TYPIS EXSCRIPSIT BALTHASAR KUEHNE.

REIPUBL. IBIDEM TYPOGRAPHUS.

ANNO MDCXL.

« السابقةمتابعة »