صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

POEMS OF RELIGIOUS SORROW

COMFORT COUNSEL AND

ASPIRATION

"Tis LIFE whereof our nerves are scant
Oh life not death for which we pant
MORE LIFE AND FULLER that I want

I am come that they MIGHT HAVE LIFE and that they

MIGHT HAVE IT MORE ABUNDANTLY

NEW YORK

SHELDON AND COMPANY PUBLISHERS
335 BROADWAY CORNER OF WORTH STREET

1863

KD 54181

HARVARD
UNIVERSITY
LIBRARY
NOV 19 1955

0437-362

O du fröhliche, o du selige,
Gnadenbringende Weihnachtszeit!
Welt ging verloren,

Christ ist geboren :

Freue, freue dich, o Christenheit !

O du fröhliche, o du selige,
Gnadenbringende Osternzeit!
Welt liegt in Banden,

Christ ist erstanden:

Freue, freue dich, o Christenheit !

O du fröhliche, o du selige,
Gnadenbringende Pfingstenzeit!

Christ, unser Meister,

Heiligt die Geister:

Freue, freue dich, o Christenheit !

CHRISTMAS 1862

FOR one whose life lay bound, long years, In cold obstruction thrilled with fears, Whose daily bread was salt with tears:

Whom the all-pleasant light of day
Woke to a scarce-forgot dismay,
Whose misery sleep might not allay:

Whose soul seemed, by an awful lot,
Fixed in a void but ghastly spot,

Where hope came not, where God was not:

Yet now, through grace, essays to trust

God is, is merciful as just,

And souls outlive all pangs of dust.

For friends, ah, many friends! who find
From ills of body, heart, or mind
No ease, except to be resigned:

« السابقةمتابعة »