صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[blocks in formation]

INHALT.

I. Index scholarum per semestre aestivum habendarum.

II. Verzeichniss der Behörden, Commissionen, Beamten, Institute, Lehrer und

Studirenden im Sommersemester.

III. Index scholarum per semestre hibernum habendarum.

IV. Verzeichniss der Behörden etc. im Wintersemester.

V. Chronik der Universität.

Anlagen zur Chronik. Groth, Giebelrede, gesprochen vom Dachstuhle des neuen Krankenhauses zu Kiel am 12. December 1860 vom Zimmermann Schwensen.

Bericht über die Wirksamkeit des Kunstvereins zu Kiel im Jahre 1861-62.

VI. Festreden, Memoiren etc.

1) F. Harms, Rede zur Feier des hundertjährigen Geburtstages von Johann Gottlieb Fichte. 1) H. Ratjen, Festprogramm zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Königs Frederiks VII. Zur Geschichte der Kieler Universität.

3) K. Weinhold, Rede zur Feier des Geburtstages Sr. Majestät des Königs Frederiks VII. Ueber die Deutsche Jahreintheilung.

VII. Dissertationen.

Medic. 1) J. Banck, de atropixi viribus physiologicis usuque ejus medico-practico.

2) J. Goldschmidt, tabula statistica tumorum ovariorum cum graviditate et partu conjunctorum.

3) A. Timm, de lienis avium structura.

4) A. Schlemm, de musculorum cucullaris et serrati antici majoris paralysi.

5) F. Wyneken, de balneis marinis.

Philos. 1) C. A. Kroschel, Quaestiones Horatianae.

« السابقةمتابعة »