صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE

NATIONAL REVIEW.
/

Vol. XI.

JULY AND OCTOBER 1860.

LONDON:

CHAPMAN AND HALL, 193 PICCADILLY.

MDCCCLX.

LOXDUX : PRINTED PY ROBSOX, LEVEY, AND FRASRLYX,

Great New Street and Fetter Lano.

279388

THE NATIONAL REVIEW.

CONTENTS OF NO. XXI.-JULY 1860.

PAGI

"

1.-EDMOND ABOUT .

1

Ouvrages de M. About. Paris : Hachette, 1860.

La Nouvelle Carte d'Europe. Paris : Dentu, 1860.

II.-THE NATURAL HISTORY OF THE ANCIENTS

24

The History of Herodotus. A new English version, edited with

copious Notes and Appendices, illustrating the History and

Geography of Herodotus, from the most recent sources of in-

formation, and embodying the chief results, historical and

ethnographical, which have been obtained in the progress of

Cuneiform and Hieroglyphical discovery. By George Rawlin-

son, M.A., late Fellow and Tutor of Exeter College, Oxford ;

assisted by Col. Sir Henry Rawlinson, K.C.B., and Sir J. G.

Wilkinson, F.R.8. In 4 vols. Vol. IÍ. London: John Mur-

A History of the Literature of Ancient Greece. By K. O. Müller,

late Professor in the University of Göttingen ; continued, after

the Author's death, by John William Donaldson, D.D., Clas-

sical Examiner in the University of London, and late Fellow of

Trinity College, Cambridge. In 3 vols. London, 1858. Chap-

ter xl. : Aristotle.”

Aristotelis Opera omnia quæ extant uno volumine comprehensa,

sejunctis quantum potuit ab genuinis suppositiciis, genuinis

autem rectius quam antehac factum ordinatis, præmissa intro-

ductione cum argumentorum conspectu, adjectoque rerum

indice. Edidit Carolus Hermannus Weise. Lips. 1843.

III.-MICHELET'S LIFE OF RICHELIEU

45

Richelieu et la Fronde. Par M. J. Michelet. 8vo. Paris, 1859.

IV.—THE DEVILS OF LOUDUN

70

Histoire du Merveilleux dans les temps modernes. Par Louis

Figuier. 2 vols. Paris : Hachette, 1860.

V.-HORACE.

93

Horace's Odes, translated into English Verse, with a Life and

Notes, by Theodore Martin. London: J. W. Parker and Son,

1860.

VI.- WHAT IS THE HOUSE OF LORDS?

110

The Report of the Debate in the House of Lords on the Bill for

the Repeal of the Paper Duty, in the Times of Tuesday, May

22d, 1860.

VII.-WILLIAM CALDWELL Roscoe's POETRY

. 131

Poems and Essays by the late William Caldwell Roscoe. With a

Prefatory Memoir. London : Chapman and Hall, 1860.

[ocr errors]
[ocr errors]
« السابقةمتابعة »