صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

MARBOD

ORATIO AD DOMINUM

Deus-homo, Rex coelorum,
Miserere miserorum;

Ad peccandum proni sumus,
Et ad humum redit humus;
Tu ruinam nostram fulci
Pietate tua dulci.

Quid est homo, proles Adae?
Germen necis dignum clade.
Quid est homo nisi vermis,
Res infirma, res inermis.
Ne digneris huic irasci,
Qui non potest mundus nasci:
Noli, Deus, hunc damnare,
Qui non potest non peccare;
Iudicare non est aequum
Creaturam, non est tecum:
Non est miser homo tanti,
Ut respondeat Tonanti.
Sicut umbra, sicut fumus,
Sicut foenum facti sumus:
Miserere, Rex coelorum,
Miserere miserorum.

MARBOD

A PRAYER TO THE LORD

Man divine, thou King of heaven,
Pity to the weak be given;
Prone are we to constant sinning,
Earth returns to earth's beginning;
Be our stay in time of danger,
Thy sweet grace to us no stranger.
What is man, from Adam springing?
Worthy death, and death's seed bringing.
What is man? an earthworm senseless,
Thing of weakness, thing defenseless.
Be not angry with him ever
Who can be born stainless never:
Spare, O God, Thy wrath appalling,
Since he cannot keep from falling;
'Tis not just that Thou upbraid him,
'Tis not worthy Thee who made him:
Wretched man, of all things weakest,
May not answer when Thou speakest.
We like smoke are made, or shadow,
Like the grass upon the meadow;
Pity, O Thou King of heaven,
Pity to the weak be given.

BERNARDUS CLARAVALLENSIS

Bernard of Clairvaux was born at Fontaine, in Burgundy, in the year 1091. At an early age he manifested a fondness for study, and in time won the reputation of the best instructed person of the period in the Bible and in patristic lore. As a mere youth he entered the monastery of Citeaux in 1113, and in 1115 became the first abbot of Clairvaux. He founded the monastery of that name, in a valley called the Valley of Wormwood, a wretched region, grown up with underbrush and the haunt of robbers. To this place he gave the name of “ Clara Vallis,” the Clear Vale, and in time made the place worthy of its new name. He is described as “ taller than the middle height and exceedingly thin. His complexion, clear, transparent, red and white. His beard was reddish and his hair light or perhaps tawny." "Struggling Christendom," says Vaughan, “sent incessant monks and priests, couriers and men-at-arms to knock and blow horns at the gate of Clairvaux Abbey." "Yet with all his interruptions and occupations," says Duffield, “he is a profound scholar. His was that strange contradiction of nature which found its calm in tumult and its ecstasy in conflict." He died January 12, 1153.

BERNARDUS CLARAVALLENSIS

I

DE PASSIONE DOMINI: AD FACIEM

Salve, caput cruentatum,
Totum spinis coronatum,
Conquassatum, vulneratum,
Arundine sic verberatum,

Facie sputis illita.
Salve, cuius dulcis vultus,
Immutatus et incultus,
Immutavit suum florem,
Totus versus in pallorem,

Quem coeli tremit curia.

Omnis vigor atque viror
Hinc recessit, non admiror,
Mors apparet in aspectu,
Totus pendens in defectu,

Attritus aegra macie.
Sic affectus, sic despectus,
Propter me sic interfectus,
Peccatori tam indigno
Cum amoris intersigno
Appare clara facie.

« السابقةمتابعة »