صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

BERNARDUS CLUNIACENSIS

HORA NOVISSIMA

Hora novissima, tempora pessima sunt, vigilemus. Ecce minaciter imminet arbiter ille supremus.

Imminet, imminet ut mala terminet, aequa coronet, Recta remuneret, anxia liberet, aethera donet,

Auferat aspera duraque pondera mentis onustae Sobria muniat, improba puniat, utraque iuste.

BERNARD OF CLUNY

THE LATEST HOUR

The latest hour hath spent its little round,
The days are now to evil fully given,
Let us awake! Behold! with dreadful sound
The Judge approacheth threatening from heaven.

He is at hand, He comes the ill to end,

To crown with due reward the just and right; From every pain deliverance to send,

And give to faithful hearts eternal light.

The rough and harsh that fill our souls with grief
He will remove, and burdens take away;
Unto the righteous He will bring relief,
And justly punish wrong without delay.

ADAM DE ST. VICTORE

Adam, of the School of St. Victor, in Paris, was another contemporary of Bernard of Clairvaux. He was born in Brittania, but the date of his birth is unknown, nor is it certain whether Brittania means Great Britain or Bretagne. He died between 1172 and 1192. He is said to have been the author of one hundred and six hymns. Trench puts him "foremost among the Latin poets of the Middle Ages." Other writers, like Mrs. Charles, Professor March, and Mr. Duffield dissent from this high praise. Neale, however, thinks it insufficient. The selection given here is chosen because of its theme, the symbolism of the four living creatures in Ezekiel and Revelation.

ADAM DE ST. VICTORE

DE SANCTIS EVANGELISTIS

Circa thronum maiestatis,
Cum spiritibus beatis,
Quatuor diversitatis

Astant animalia.

Formam primum aquilinam,
Et secundum leoninam,

Sed humanam et bovinam
Duo gerunt alia.

Formae formant figurarum
Formas Evangelistarum,
Quorum imber doctrinarum

Stillat in Ecclesia;

Hi sunt Marcus et Matthaeus, Lucas, et quem Zebedaeus

Pater tibi misit, Deus,

Dum laxaret retia.

« السابقةمتابعة »