صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Crux est porta paradisi,
In qua sancti sunt confisi,
Qui vicerunt omnia.
Crux est mundi medicina,
Per quam bonitas divina
Facit mirabilia.

Crux est salus animarum,
Verum lumen et praeclarum,
Et dulcedo cordium.
Crux est vita beatorum,
Et thesaurus perfectorum,
Et decor et gaudium.

Crux est speculum virtutis, Gloriosae dux salutis,

Cuncta spes fidelium.

Crux est decus salvandorum,

Et solatium eorum

Atque desiderium.

Lo, the cross is heaven's portal,
In which trust the saints immortal,
Who have conquered in the fight.
This world finds the cross its healing,
God's own goodness still revealing
By its wonder-working might.

Of our souls it is salvation,
Bright and true illumination,
Hearts' delight without alloy.
Of the blest, life without measure,
Of the perfect, countless treasure,
Their renown and fadeless joy.

Here is virtue's reproduction,
Great salvation's sweet instruction,
Faithful spirits' hope entire.
Of the workers of salvation
Ornament and consolation,

And their ardent souls' desire.

[ocr errors][merged small][merged small]

'Tis the tree of Christ, made glorious By His bloodshed meritorious,

Filled with fruits on every hand, Whereby souls are brought to heaven Fed by dainties freely given

To the hosts of that blest land.

Crucified! Thy servant strengthen,
That I may, while life's days lengthen,
Evermore Thy death deplore.
With Thee would I fain be wounded,
By Thine arms to be surrounded

On Thy cross, I ask no more.

II

HYMNUS DE PASSIONE DOMINI

Christum ducem,

Qui per crucem
Redemit nos ab hostibus,

Laudet coetus

Noster laetus,

Exultet coelum laudibus.

Poena fortis

Tuae mortis
Et sanguinis effusio,
Corda terant,

Ut te quaerant,

Iesu, nostra redemptio.

Per felices
Cicatrices,

Sputa, flagella, verbera,

Nobis grata

Sunt collata

Aeterna Christi munera.

« السابقةمتابعة »