صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[graphic][merged small][merged small]

II

A HYMN OF THE LORD'S PASSION

Now let our joyful chorus sing,
Let heaven with alleluias ring,
To Christ, our Captain, who by woe
Hath saved us from our every foe.

The anguish of Thy dying pains,
The lifeblood pouring from Thy veins,
O may they drive these hearts of ours
To seek, O Christ, Thy saving powers.

By those blest scars which still disclose Thine insults, scourgings, cruel blows, Are gained for us, of worth unpriced, The everlasting gifts of Christ.

Nostrum tangat
Cor, ut plangat

Tuorum sanguis vulnerum.
In quo toti

Simus loti,

Conditor alme siderum.

Passionis

Tuae donis Salvator, nos inebria, Qua fidelis

Dare velis

Aeterna nobis gaudia!

The blood that from Thy wounds did flow,

O may it touch our hearts with woe,
Till we thereby be all made clean,
Creator blest of stars serene.

O Saviour, fill us from above,
With treasures of Thy dying love,
Of love whereby Thou still wilt pour
On us rich joys forevermore!

« السابقةمتابعة »