صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

For the saints are robed in glory,
Each one radiant as the sun;
After triumph, crowned victorious
All together joy as one;

Now secure, they count the battles
Over vanquished foemen won.

There they know no wars nor fighting,
From all carnal stains made free;
Flesh and mind of spirit rendered,
In one thought they all agree;
Peace abundant still enjoying,
There they no temptation see.

Stripped of everything that changes,
Their Original they trace,
And of Truth, the everlasting,
See the ever-present face;

Thence as from a living fountain

Drink they sweetness, life and grace.

Thence they gain that blest existence
Which unchangingly remains;
They all pure and bright and joyous,
Never meet with griefs nor pains;
To their health disease is wanting,
Age o'er youth no victory gains.

Hinc perenne tenent esse, nam transire transiit;
Inde virent, vigent, florent: corruptela corruit,
Immortalitatis vigor mortis ius absorbuit.

Qui Scientem cuncta sciunt, quid nescire nequeunt?
Nam et pectoris arcana penetrant alterutrum;
Unum volunt, unum nolunt, unitas est mentium.

Licet cuiquam sit diversum pro labore meritum, Caritas hoc facit suum, quod, dum amat alterum, Proprium sic singulorum fit commune omnium.

Ubi corpus illic iure congregantur aquilae;
Quo cum angelis et sanctae recreantur animae,
Uno pane vivunt cives utriusque patriae.

Hence they hold a life perennial,

For to pass hath passed away;

Hence they grow and bloom and flourish;
Death is dead and turned to clay:
Strength immortal hath been able
Death's dread law itself to slay.

They who know the One all-knowing,
What can such as they not know?
To the heart's profoundest secrets
Of each other shall they go;
One their will, one their refusal,
Unity of minds they show.

Though to each one for his labor
Diverse merit we may see,

Love, when it hath found its object,
For its own makes this sweet plea:
That, whate'er to each belongeth
Common right of all must be.

Where the carcass may be lying

There will flock the birds of prey;
And where saintly souls, with angels,
Find refreshment, e'en as they,
On one bread live they of this land
And of that land far away.

Novas semper melodias vox meloda concrepat,
Et in iubilum prolata mulcent aures organa,
Digna per quem sunt victores regi dant praeconia.

Christe, palma bellatorum, hoc in municipium
Introduc me post solutum militare cingulum;
Fac consortem donativi beatorum civium!

Probes vires inexhausto laboranti proelio,
Nec quietem post procinctum deneges emerito,
Teque merear potiri sine fine praemio!

There new songs melodious voices
Evermore in chorus raise,
Organs there in jubilation

Soothe the ear with tuneful lays,
To the King by whom they triumph
Give they worthy meed of praise.

Christ who art Thyself the palm-branch Of Thy soldiers brave and tried, Bring me into that strong city

When my sword is laid aside,

To a share in all Thy glory,

'Mid the blest, my footsteps guide!

Prove the strength of each one struggling
In the battle not yet won,
Nor refuse to all Thy warriors
Well-earned rest when strife is done,

Thee to win may I be worthy,

My Reward while ages run.

« السابقةمتابعة »