صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

II

ANTIDOTUM CONTRA TYRANNIDEM PECCATI

Quid, tyranne! quid minaris?
Quid usquam poenarum est,
Quidquid tandem machinaris:
Hoc amanti parum est.
Dulce mihi cruciari,

Parva vis doloris est:
"Malo mori quam foedari!"
Maior vis amoris est.

Para rogos, quamvis truces,
Et quiquid flagrorum est;
Adde ferrum, adde cruces;
Nil adhuc amanti est.

Dulce mihi cruciari,

Parva vis doloris est:

"Malo mori quam foedari!”
Maior vis amoris est.

Nimis blandus dolor ille!

Una mors, quam brevis est!
Cruciatus amo mille,

Omnis poena levis est.

Dulce mihi sauciari,

Parva vis doloris est:
"Malo mori quam foedari!”
Maior vis amoris est.

II

A CURE FOR THE TYRANNY OF SIN

What, O tyrant! What dost threaten?

What thou hast of pain, Whatsoever thou contrivest;

Love counts this but vain.

Sweet it is for me to suffer,

Short is pain's brief hour: "Than disgrace, to die is nobler!" Love hath greatest power.

Bring thy funeral piles so cruel,
Scourges, if it please;

Bring the sword and bitter crosses;

Love recks naught of these.

Sweet it is for me to suffer,

Short is pain's brief hour: "Than disgrace, to die is nobler!" Love hath greatest power.

Nay, too gentle is that suffering!
Once to die, how slight!

Still I love, through countless tortures,

Every pain is light.

Sweet it is to be afflicted

Short is pain's brief hour: "Than disgrace, to die is nobler!" Love hath greatest power.

PRUDENTIUS

Aurelius Prudentius Clemens was born in the year 348, probably at Calahorra, near Saragossa, in Spain. He seems to have been of good family and to have received a liberal education. Few names have been the subject of more numerous conjectures than his, and few present fewer details that can be assuredly received as authentic. In his youth rhetoric was one of his pursuits, and his life at the age of twenty seems to have been a profligate one.

He was called to the bar and became a judge in two cities, possibly Toledo and Cordova. It was not until late in life that he embraced the pursuit of literature. At fifty-seven he gave himself to the serious and sacred calling of a Christian, and from that time lived in retirement and devoted himself to the service of God. He has been called "the Horace and Virgil of the Christians "; Poeta eximius eruditissimus et sanctissimus scriptor"; "The first Christian poet." These praises are doubtless too high for his deserving. He died some time between 410 and 424 A.D., but at what place in Spain is uncertain.

I

DE NATIVITATE DOMINI

Da, puer, plectrum, choreis
Ut canam fidelibus

Dulce carmen et melodum,
Gesta Christi insignia.

Hunc camena nostra solum
Pangat, hunc laudet lyra.

Corde natus ex parentis
Ante mundi exordium,

A et

cognominatus,

Ipse fons et clausula

Omnium, quae sunt, fuerunt,

Quaeque post futura sunt,

Corporis formam caduci,

Membra morti obnoxia

Induit, ne gens periret

Protoplasti ex germine, Merserat quem lex profundo Noxialis Tartaro.

« السابقةمتابعة »