صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

THE

STATE OF NEW-YORK

COMPRISING

CONSTITUTION,

AND

THE

ACTS OF

of THE LEGISLATURE,
SINCE THE REVOLUTION, FROM THE

TIO

FIRST TO THE TWENTIETH SESSION, INCLUSIVE,

IN THREE VOLUMES.

VOLUME III.

Quan Leges alice inper alias accumulatæ, eas de ir.tegro retractare, ti in Corpus iure: limb ise
redligere, ex Ululii.

LACO.
*Hl.1.ra Servitus eft ubi Jul cít vagum aut incognitum,

lat. 276.

P.

-PRINTED BY THOMAS GREEN LEAF--11, DCC,XCY!!

« السابقةمتابعة »