صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

end Archbishop himself, and the Right Reverend Bishop of Litchfield, who had both of them visited him in his last Sickness, being present at it; while another of that venerable Order, the Right Reverend the Bishop of Rochester performed the Funeral Office.

All sorts of Persons were willing to sev their Respect for him in the best manner they were able. The Reverend the Dean and Prebendaries of Westminster, not only caused the King's Schollars to attend him to his Grave, (an uncommon Respect, and the highest they can hew on such an occasion) but did also each for himself remit their Customary Dues for Interment in their Church, as the last and most proper Testimony they could then give of the high Esteem in which they held Mr. Wharton and his learned Labours: The Choir likewise committing his Body to Rest with Solemn and Devout Anthems composd by that most ingenious Artist Mr. Henry Purcel.

He lyes Buried in the South side of the Cathedral Church of Westminster, towards the West end. Near whereunto in the Wall is erected a small but decent Monument of White Marble; whereon is the following Inscription,

H. S. E.

H. S. E.
HENRICUS WHARTON, A. M.
ECCLESIÆ ANGLICANÆ PRESBYTER,

RECTOR ECCLESIÆ DE CHARTHAM, NECNON VICARIUS ECCLESIÆ De MINSTER

IN INSULA THAN ATO, IN DIÆCESI CANTU ARIENSI; · REVERENDISSIMO AC SANCTISSIMO PRÆSULI

W I L H E L M O ARCHIEPISCOPO CANTUARIENSI

A SACRIS DOMESTICIS.
QUI MULTA AD AUGENDAM ET ILLUSTRANDAM

REM LITERARIAM,
MULTA PRO ECCLESIA CHRISTI

CONSCRIPSIT,

PLURA MOLIEBATUR. Obiit 38. Non. Mart. A. D. MDCXCIV.

Ætatis suæ, XXXI.

THE

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors]

SERMON I. On WHITSUNDAY, Preach'd at

Lambeth Chapel. fine 3 1688

John XIV. 25, 26. These things have I spoken unto you,

being yet present with you. But the Comforter, which is the Holy Ghost, whom the Father will send in my Name, he shall teach you all things, and bring all things to your remembrance, whatsoever I

have said unto you, FolloqHESE Words (being part of the lel a Gospel for this Day) do not only

By contain the Promise of that infi

nite and wonderful Benefit, the

Completion of which we this Day commemorate; but also declare the NaVOL. I.

ture

« السابقةمتابعة »