صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

TABLE E.-Receipts of the Several County School Boards from all Sources for the Year ending July 31, 1899, as per Statemente

Rendered by Treasurer of the Several School Boards.

[blocks in formation]

Totals.. $363,604 81 $37,834 22 $14,000 00 $111,918 23 $696,622 67 $56,524 54 $117,139 99 $58,337 33 $3,922 74 $132,142 49 $1,592,047 02 Bilto. City... 212,636 20 12,252 36 36,875 04 1,117,085 06 53,691 56

171,090 83.... 10,504 82 1,684,135 87

COUNTIES.

Appropriat'n
State school Free school State dona.

to colored tax. fund. tions.

schools,

County tax.

Books.

Loans.

$1,301 77

9,692 80

$23,750 00 27,000 00

1,437 26

200 00

1,579 28

28,700 00

1,525 68

2,171 83
3,973 90
1,966 33

Allegany $25,574 16 $1,543 43 $ 400 00
Aune Arund 19,856 42 1,558 23

1,200 00
Baltimore.... 38,567 79 2,323 00 I, 200 00
Calvert.... 6,308 01 2,009 51
Caroline.. 8,299 48

1,200 00
Carroll.. 17,724 25

1,614 13
Cecil..

13,862 29 (iarles...... 9,613 14 853 32

400 00 L'orchester

14,371 06

1,740 37 Frederick.

27,139 90 2,559 74
Garrett...

II,114 02 988 61 1,200 00
Harford 26,365 78 1,572 97 1,000 00
Iloward

9,575 14 1,238 80 1,200 00
lent

9,740 65 2,843 30
Iontgom'y.. 16,181 30 2,154 35
Pr. George's 16,296 69
(). Anne's ... 10,753 63,- 1,619 62 1,000 00
St. Mary's... 10,504 57 1,038 18 400 00
Somerset 14,849 43 1,377 17 1,000 00
Tulbot

I1,002 67 1,771 57 I, 200 00
Washingt'n.

21,958 26
1,707 68

1,200 00 Wicomico

12,030 79 1,539 71 1,200 00 Worcester

11,915 381 1,424 78

2,360 OI
4,301 71
4,193 85

27 07
4,614 75
1,108 19
2,127 57
5,853 64
2,708 84
3,036 53

263 88

119 86

$ 984 84' $ 45,000 00
10,621 68

31,210 04
6,392 36 202,750 00
4,061 01

3,189 02
2,981 32 14,300 00

33,000 00
2,762 88 33,400 00
7,040 52 4,045 96
6,191 80 II,000 00
4,571 36

42,000 00

12,000 00
4,728 92 45,500 00
3,078 00

14,000 00
4,703 84 14,900 00
7,477 44 30,000 00
9,187 44 20,900 00
5,559 89 21,523 75
6,317 16

3,066 87
7,545 48

7,427 04
5,194 44 31,590 52

56,000 oo

9,500 00 10,319 47

2,569 16 1,000 00

1,392 81

57 88

2,000 00

3,503 96

54 42

4,575 86 3,290 62

23,708 77

300 00

1,650 92

3,975 08 5,192 68

3,451 19

Totals,

$576,241 01 $50,086 58 $14,000 00 $148,793 27 $1,813,707 73 $110,216 10 $117,139 99 $229,428 16$3,922 74$142,647 31$3,276,182 89

TABLE F-Statement Showing Details of Disbursements for Public School Purposes, and the Totais for tho Year Ending July 31, 1899, as

per Statement Rendered by the Treasurer of the Several School Boards. Incidental Ex

Building,

Re-
Teachers
penses, in

Supervision
Book and pairing and

Interest,

Balance on
COUNTIES.
Salaries.

and Othce Miscella-
cluding Rent Stationery Furnishing

Indebtedness hand July 31.
and Fuel.

Expenses.
School Houses.

neous.

paid.

1998.

Totals.

926 99

28 33

719 78

994 08

2,843 31

186 51

Allegany.
Anne Arundel...
Baltimore..
Calvert...
Caroline.
Carroll
Cecil.
Charles.
Dorchester.
Frederick
Garrett,
Harford
Howard.
Kent..
Montgomery.
Prince George's.
Queen Anne's...
St. Mary's....
Somerset.
Talbot.
Washiugton
Wicomico.
Worcester.

$56, 382 62 5,473 53

48,341 39 6,051 43
176,117 80 16,460 62
15,186 611
19,433 251 1,436 94
39,557 69 5,012 23
43,479 33 3,511 93
18,928 62 842 70
29,210 43 3,173 44
68,080 35 5,798 13
20,614 66

1,919 55
52,540 67 4,502 42
23,735 85

1,817 13
28,474 97 2,000 04
46,047 20
36,456 67 3,880 63
33,912 II 2,444 78
19,427 41

840 32
28,461 43 2,228 09
33,350 75 3,384 24
56,694 15 3,813 36
24,966 04 1,919 29
27,149 57 2,730 74

$1,163 84 $27,954 81 $3,322 40 $5,648 41
1,125 58

6,258 55 2,775 95 8,449 29
17,732 53 41,926 50 4,395 11 4,223 791
42 83
1,736 25 1,077 09

64 60
2,461 81 3,582 00 1,321 22 755 71
7,384 70 16,958 22 2,686 80
4,778 00 3,417 38

1,622 14 717 54
41 50 1,641 94 1,617 45

359 10 3,067 01 2,801 16 1,989 49

962 60
1,575 97
3,778 22

1,455 33
2,710 50 1,187 71 1,407 94 127 43
5,106 63 9,808 63 2,182 62

1,511 16
776 46 2,226 66

1,260 41

914 45
3,441 54 2,751 30 1,445 69 247 341

4,790 58 1,652 94 1,173 63
55 09 3,377 37 1,742 24
3,317 46
2,047 31

2,163 25 639 47
866 16
1,129 95

496 17
3,518 79
3,689 58

1,272 30 779 77
3,164 84 8,392 56 2,091 70 1,782 51 I
20,328 15 2 428 85

249 10
2,342 96 2,791 32

1,351 28

584 07 1,365 49 401 44

$30 00

$17,579 99 $117,555 60 175 67) 22,000 00

95,177 86
452 19 36,000 00 10,611 69 307,920 23

146 02 19,208 72
277 30 1,130 56

31,118 57
1,940 13 19,300 00 93 50

93,927 45
4,752 71

62,279 03
3,315 00

1,229 93 27,976 24
250 00 4,000 00 4,975 79 50,429 92
279 17

84 60 83,895 08

1,467 14 29,621 44 341 77 12,046 52

88,040 42 11 83 1,000 00 7,252 79 38,995 58

4,510 72

43,171 60
182 84 2,678 63

59,546 60
400 00
2,016 67 5,992 32 54,588 76
9,868 51

55,198 82

1,950 39 24,748 00
431 84 29,301 18 5,603 03 75,286 or
367 50
3,000 00

4,070 32 59,604 42
25 67 12,626 841 96,373 95

2,742 52 36,697 48 845 98

3,585 73 40,685 24

300 00

2,610 79

405 26

[ocr errors]

667 77

805 93

37 60

207 83

192 68

4,413 61

[blocks in formation]

Totals..

$2,071,087 63 $166,138 93 $147,304 52 $424,848 36 $61,865 62 $35,257 52

$6,023 22 $134,424 37 $102,543 05 $3,159,503 32 TABLE G.-Showing the Vumber of Pupils on the 1st of January, 1899, in the Primary, Grammar and High School Grades,

and in Special Studies for the Year ending July 31, 1899.

[ocr errors]

21

95' 1,600

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

136

23 108

968

429

IO

990

450

143

25

126

Allegany.. 3,143 1,942 1,732 1,561' 1,057 709 223

102 281 1,200 214

94

124 Anne Arundel.

1,720 9271 954 770 587 400 235 107 230 1,983 78

66 Baltiniore 5,689 2,418 2,263 1,359 962 1,019 559 545 1,563 3,339 559 545 16,000

86 Calvert...

625 409 418 391 208 116 19

12 52 228 25

33....

7
Caroline
1,129 693 640

605
446 262

274 76 243

689
60 120 1,697

131
Carroll..

1,838 975 1,195 937 630 474 176 382 691 2,622 197 2424,286 275 41
Cecil.

984 575
795 891

737 512 336

124 521 764 80 178 389 179 Charles, 945 570 522 513 560

31 775 31 68

300

10. Dorchester. 1,442 877 1,041

600 366 209 43 151

9 137

125 Frederick

1,686 1,691 1,536 1,781 1,747 1,103 773 284 918 3,227 582 1,810 1,939 207 Garrett..

973 673 854 985 *544 95 30 14 71 892 4

61

19 Harford 1,535 792 795

705 470 463

117 462 780 174 166 Howard. 712 471 389 317

126
69 119 69 69 488

16
Kent

991
611 529
501 455 304
131 143 698 31 30 385

6
Montgomery 1,638
935 910 746 476 196 217 322 1,300 158 218

443 102 77
Prince George's. 1,703

826 742

523 450 381 273

868 80
70 539

125
Queen Anne's...

672

529 341 188 76 121 185 686 131 124 719

426 63 St. Mary's 462 478 325 149 22 20 90 597 14 9

II Somerset. 1,413 831 905 637 497 394 201

109 200 425 197

80
145

170
Talbot.
1,496 521 575
421 276 356 140 298 523 72 29 2,774

292 41
Washington.. 1,832 1,642 1,607 1,153 925 565 514 338 999 1,806 505' 258 5,560 751 340 141414
Wicomico.... 945 771 788 784 552 568

2441

576 117

3? 103 24 152 31
Worcester
1,094 672 805 723

341
209 4 230 637 97

203
Totals. 35,087 20,895 21,247 18,773 14,329 9,320 5,669 3,144 8,883 24,53093,435,4,373 41,828 1,683 2,439 41 14 45 14
Baltimore City... 18,622 11,361 9,545 8,516 6,274 4,401 7,053
Totals

53,709 32,256 30,792 17,289 20,603 13,721 12,722 3,144 8,883 24,5303,435 4.373 41,828 1,683 2,439 82 28 90 28

874

90 268

688

538

COUNTIES.

1,016

[merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

TABLE 11. -Statement Showing the Number of Schools, of Teachers uith their Average Salaries, of Different Pupils,

Average Enrollment and Attendance, and the Average Cost of eacht Pupil for the Year Ending July 31, 1899.

1

[blocks in formation]

. Months Sch'ols were

open.

Average yearly sala

ries of teachers.

Number of

different
pupils.

Highest en. rollment in one term.

AVERAGE NIM-
BER OF PUPILS.

Cost of each

pupil reckonEnrolled Inatten.

ed on average dance. attendance.

Male Feml'e Total

[blocks in formation]

$ 8 35 21 74

Totals

2,304

8.8 940 2,272 3,212 $284 45 133,020 128,206 117,616 78,002 Baltimore City

199 Ιο 222 1,693 1,915 556 57 96,312 67,890 65,517 54,683 Totals...

2,503 9.4 1,162 3,965 5,127) $420 51 229,332 198,096 183, 133 132,685 + Found by dividing teachers' salaries, incidentals, supervision, and miscellaneous items by average enrollment.

$15 04

TABLE I.--Colored Schools - Statement Showing the Number of Schools, Number of Teachers-- Male and Female, Number of Different
Pupils, Average Number of Pupils enrolled and in Attendance and the Highest enrollment for One Term for the

Year ending July 31, 1899.

184

46 18

1

39 34 17 19 II 15 30 41 28

$ 2,325 30 14,639 61 23,356 94 4,993 91 6,818 50 2,308 27 6,237 32 8,249 88 8,039 23 7,840 63

5
31
34
15
13

5
15
25
17
15

II

9 IO IO IO 8 772 82 9 712 872 512 IO

2

28

[ocr errors]

303 264
2,722 2,187
2,185 1,731

1,180 1,010
22 1,290

984
444

386
18 926 721
30 1,947 1,530
45 2,158 1,828
33 1,572 1,174
2

21
25 1,379 1,025
906

659
20 1,418

1,I0I
40

1

2,525 2,10I 31

1,993 1,651 20 i 1,246 903 26

1,727 1,310
36

2,043 1,672
25 1,810 1,356
I 2

450 379
23 1,255 1,071
26 2,577 1,018

290
2,511
1,839
1,180
I 202

405

819
1,707
1,941
1,392

22
1,185

707
1,307
2,255
1,833
1,028
1,505
1,769
1,559

398
1,145
1,354

1,299
1,050

570
566
222
447
812
1,056
864

16
547
368

530
1,496

834
482
594
895
763
267
605
591

IO

21 15 19 33 28 20 26 30 19 IO 17 22

17
15
II
31
24
I 2
17
17
17

6
13
12

8.65

[ocr errors]

NUMBER OF TEACHERS.

ColNTIES.

Cost of Schools.

Number

of
Schools

Months
Schools

were
Open. .

Number
AVERAGE NUMBER

Highest of OF PUPILS.

enrollDifferent

mentin Pupils. Enrolled. In attend-one term.

ance

Male,

Female.

Total

297 35
8,638 12

Allegany:
Anne Arundel
Baltimore.
Calvert...
Caroline
Carroll..
Cecil
Charles,
Dorchester
Frederick
Garrett.
Harford
Howard.
Kent..
Montgomery
Prince George's.
Queen Anne's
St. Mary's.
Somerset
Talbot...
Washington.
Wicomico..
Worcester,

4,137 18

8,207 63
8,588 51
10,765 00

5,636 81

8,299 54
10,880 88
7,935 92
3,061 25
5,501 94
7,832 49

Totals
Baltimore City

$174,592 31 148,722 46

500 27

213 51

367 196

580 247

34,084 12,768

26,082 8,801

16,058 6,931

29,353 11,832

[blocks in formation]

264

563

827

46,852

34,883

22,989

41,185

[ocr errors]
« السابقةمتابعة »