صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

59

Tu septiformis munere, Dextrae Dei tu digitus, 60 Tu rite promissum Patris Sermone ditans guttura.

Accende lumen sensibus, Infunde amorem cordibus,

Infirma nostri corporis

Virtute firmans perpetim.

Hostem repellas longius, Pacemque dones protinus, Ductore sic te praevio Vitemus omne pessimum.

Per te sciamus te Patrem Noscamus atque Filium, Te utriusque Spiritum Credamus omni tempore.

Sit laus Patri cum Filio, Sancto simul Paraclito, Nobisque mittat Filius

Charisma sancti Spiritus.

Du siebenfaches Gnadenband,
Du Finger Gottes rechter Hand,
Den uns der Vater einst verhieß,
Daß er die Zungen sprechen ließ.

In unserm Geiste mach' es hell
Und geuß' in's Herz der Liebe Quell,
Und hilf dem Leibe, matt und schwach,
Mit ew'ger Kraft und Tugend nach.

Den bösen Feind halt' von uns weit,
Und schent' nns Rub' und Friedenszeit,
Bist Du nur unser Leitungsstern,
Bleibt alles Böse von uns fern.

Den Vater lehr' uns und den Sohn
Durch Dich allein erkennen schon,
Und mache uns im Glauben reich
An Ihn, der Beider Geist zugleich.

Lobfing't dem Vater, lobt und preis't
Mit Ihm den Sohn und heil'gen Geist,
Den uns von seinem Himmelsthron
Als Gnadengabe schickt der Sohn!

Alcuin.

Te homo laudet,
Alme creator,

Pectore, mente,

Pacis amore,

Non modo parva

Pars quia mundi est.

Sed tibi, Sancte,

Solus imago

Magna, creator,

Mentis in arce

Pectore puro,

Dum pie vivit.

O Deus et lux,
Laus tua semper

Pectora et ora

Compleat, ut te

Semper amemus,

Sanctus ubique.

Haec pia verba,

Virgo fidelis,

Ore caveto,

Ut tua mitis

Tempora Christus

Tota gubernet.

Alcuin.

Dich, güt'ger Schöpfer,
Lobe des Menschen
Geist und Gemüthe,
Friedlich und innig,
Denn nicht ein kleiner
Theil er der Welt ist.

Doch nur, Dir Heil'ger,
Ist er Dein hehres
Bildniß, o Schöpfer,
Wenn er in feuschem.
Sinne und reinem
Herzen hier lebet.

Gott, unser Licht, Du,
Nur Deines Lobes

Soll unser Herz und
Mund stets erfüllt sein,
Daß wir, Allheil'ger,
Immer Dich lieben.

Ja, diese frommen
Worte bewahre

Du, treue Jungfrau,

Tief in dem Busen,

Daß stets dich führe
Christus, der milde.

[graphic]

Te cui castum

Corpore, mente
Dirige templum,
Dulcis amica,

Et sine semper

Fine valeto.

Qui tibi solus

Sit, rogo, semper

Lux, amor atque
Forma salutis,

Vita perennis
Gloria perpes!

« السابقةمتابعة »