صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Walafriedus Strabo.

Lumen inclytum refulget
Maximo orto sidere,

Quod per omnem splendet orbem,

Noctis umbras aufugans.

Dux Iudaeae, quem prophetae

Iamdiu praedixerant,

Nobis laetus, ecce, venit,

Bethle nascens inclyta.

Hunc regalis virgo mater
Partu gaudens edidit,
Gabriel quem nuntiavit

Salvatorem gentium.

Quem pastores excubantes
Cura morderet gravis,
Ad laetandum clarus ipsos
Est hortatus nuntius.

Concinebat angelorum

Turba laeta laudibus,
Terrae pacem praedicantes

Coelo reddunt gloriam.

Walafriedus Strabo.

Leuchtend strahlt ein Licht, entstammet
Höchstem Sternbild, unerreicht,
Das die ganze Welt durchflammet
Und die dunkle Nacht verscheucht.

Juda's König, den die frommen
Weisen längstens prophezeit,
Ist aus Bethlehem gekommen,
Uns zu Heil und Fröhlichkeit.

Ihn, den schmerzlos sie geboren,
Hat der königlichen Magd,
Als zum Völkerheil erkoren,
Gabriel einst angesagt.

Als die Hirten trauernd standen,
Noch von tiefem Weh erfüllt,
Ward durch einen Gottgesandten
Ihnen hohe Freud' enthüllt.

Und in hellen Jubeltönen
Schallt der Engel Lobgesang,
Friede allen Erdensöhnen
Kündigend die Welt entlang.

[graphic]

O mirandum et stupendum
Sacramentum gloriae,

Cuncta quod supra tonantem
Virgo gestat parvula.

Factor coeli et factor orbis

Clausus alvo feminae,

Summus auctor angelorum
Fit praesepe conditus.

Qui polos metitur ungui,
Qui pugillo ambit solum,
Pannis paucis obvolutus
Vagit infans parvulus.

Os praeclarum conditoris,
Quod formavit saeculum,

En admotum nunc libenter

Sugit matris ubera.

O parens beata Christi,
David stirpis foemina,
Tu regina laus et orbis,
Laetare, alma Maria!

Voto adesto tu piorum,
Christe, servans saeculum,
Patriarchis et prophetis
In corona gloriae.

Welch' Geheimniß, unergründet,
Wunderbarlich, heilig, groß,

Der sich Welten donnernd kündet
Ruhet in der Jungfrau Schooß.

Der einst Himmel schuf und Erde
Eines Weibes Leib nun trägt,
Der zum Engelchor sprach: Werde!"
In die Krippe wird gelegt.

[ocr errors]

Der der Erden Saum umstecket,
Der der Welten Raum bemißt,
Jezt, von Windeln kaum bedecket,
Ach! ein wimmernd Kindlein ist.

Der bestimmt der Zeiten Ferne,
Des Erschaffers heil'ger Mund,
Seht, wie hänget er so gerne
An der Mutter Brust zur Stund'.

Freu Dich, hochbeglückte, hehre

Mutter, Du aus Davids Blut,

Welten-Königinn und Ehre,

O! Maria, fromm und gut.

Steh' Du bei uns, wenn wir beten,

Welterlöser, Jesu Christ,

Der die Krone der Propheten

Und der Patriarchen ist.

134

Rabanus Maurus.

Nam te, virgo, nupta, caelebs,
Sexus omnis appetit,

Tu parentes atque natos
Deprecando protege!

Gaude coelum cum supernis

Angelorum millibus,

Terra et omnis plenitudo,

Pontus, astra, flumina!

Rabanus Maurus.

In apparitione St. Michaelis, Arch.

Christe sanctorum decus angelorum, 64
Gentis humanae sator et redemptor,
Coelitum nobis tribue beatas

Scandere sedes.

Angelus pacis Michael in aedes

Coelitus nostras veniat, serenae

Auctor ut pacis lacrymosa in orcum
Bella relegat.

Angelus fortis Gabriel, ut hostes

Pellat antiquos, et amica coelo

Quae triumphator statuit per orbem
Templa revisat.

« السابقةمتابعة »