صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Christus, aus tiefstem Herzensgrund

Singt Dir zum Preise unser Mund,
Den, von den Todten auferweckt,

Der Kampf des Todes nie mehr schreckt;
Dem Vater auch und gleicher Weis'
Dem heil'gen Geist sei Dank und Preis!

O Paulus, aller Lehrer Zier,
Posaunenklang der Kirche hier,
Du Wolken-Flug, du Donnerhall
Im weiten Kreis des Weltenall.

Ruf' mit Posaunenton uns wach,
Erfrische unsres Herzens Schlag,
Und laß vom Himmels-Gnaden-Thau
Ergrünen unsres Geistes Au.

Paul, den einst der Verdienste Macht
Zum dritten Himmel hat gebracht,
Wo ihm Geheimes wurde kund,
Was niemals kam in Menschenmund.

Des Wortes Samen, kaum gestreut,
Ein üppig Erndtefeld schon beut,
So füllt des Himmels Vorrathshaus
Mit guter Thaten Frucht er aus.

Micantis more lampadis
Perfundit orbem radiis,
Fugat errorum tenebras,
Ut sola regnet veritas!

Hermanus Contractus.

Alma Redemptoris mater, quae pervia coeli 69 Porta manes et stella maris, succurre cadenti, Surgere qui curat, populo, tu quae genuisti, Natura mirante, tuum sanctum Genitorem. Virgo prius et posterius, Gabrielis ab ore Sumens illud » Ave«, peccatorum miserere!

Hymnus in festo pentecoste.

Veni, sancte Spiritus,

Reple tuorum corda fidelium,

Et tui amoris

In eis ignem accende,
Qui per diversitatem

Linguarum cunctarum
Gentes in unitatem
Fidei congregasti.

Gleich einer Fackel Gluth erhellt,

Mit seinen Strahlen er die Welt,
Vertreibt des Irrthums finstre Nacht,
Daß herrsche nur der Wahrheit Macht.

Herman, der Gebrechliche.

Holde Mutter des Herrn, erschloss'ne Pforte des Himmels! Meerstern! stehe du bei deinem gefall'nen Volk,

Das sich gerne erhëb: du, die uns den einst geboren, Staunend sah es die Welt, der heilig sich selber erschuf. Jungfrau stets und zuvor, als du aus Gabriels Munde Jenes „A ve“ vernahmst, dich der Sünder erbarme!

Pfingstlied.

Komm herab, Du heil'ger Geist,
In der Gläub'gen Brust und sende
Kraft der Liebe allermeist

In das Herz die Feuerbrände;
Du, dem bei Verschiedenheit
Aller Erdenvölker Zungen,
Sie in Glaubens Einigkeit
Zu verbinden doch gelungen!

Benno v. Meissen.

Dies est laetitiae 70

In ortu regali,

Nam processit hodie

De ventre virginali

Puer admirabilis

Totus delectabilis

In humanitate,
Qui inaestimabilis

Est et ineffabilis

In divinitate.

Orto Dei filio
Virgine de pura
Ut rosa de lilio',

Stupescit natura,

Quem parit iuvencula

Natum ante saecula

Creatorem rerum,

Quod uber munditiae

Dat lac pudicitiae

Antiquo dierum.

Benno v. Meißen.

Hoher Wonne Tag ist heut,
Dem einst Gott entsproffen,
Wo der jungfräulichen Maid
Schooß sich aufgeschlossen
Und den Knaben uns gebar,
Zum Entzücken ganz und gar,
In der Menschheit Blöße,
Den zu schäßen kein Gewicht,
Keiner Sprache Laut entspricht,
In der Gottheit Größe.

Als die Jungfrau fleckenlos
Gottes Sohn geboren,

Wie aus Lilien eine Ros',
Staunt in Schau'n verloren

Alle Welt, daß eine Magd

Den uns gab, der aus der Nacht

Einst das All erzeugte,

Und in ihrem Busen rein

Jezt der Keuschheit Milch allein

Gott, dem Ew'gen, reichte.

« السابقةمتابعة »