صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني
[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small]

Abälard.

Zu ihr, der Jungfrau schickt
Gott jeden Engel nicht,

Nein, den gewaltigsten,

Seinen Erzengel nur,

Schickt Er, der Menschen Freund.

Ja ihn, den Starken, wählt

Er uns als Boten aus,

Daß ein Vorkünder er

Für jenes Wunder sei

Bei der Geburt des Sohn's.

Gebor❜ner Ruhmesfürst

Siegt er ob der Natur,
Herrscht und befiehlt und tilgt
Gährender Sünden Pfuhl
Aus uns'rer Mitte fort.

Hochmüth'gen Wesens Spur
Wischt seine Hand hinweg,
Und stolze Nacken tritt

Er mit gewalt'gem Fuß
Nieder, der Schlachten Held.

Foras ejiciat

Mundanum principem, Matremque faciat Secum participem

Patris imperii.

Exi, qui mitteris,
Haec dona dicere,

Revela veteris

Velamen literae

Virtute nuntii.

Accede nuntia

Dic:,,Ave" cominus

Dic: plena gratia"

Dic:,,tecum Dominus"

Et dic:,,ne timeas!"

Virgo suscipias
Dei depositum,
In quo perficias
Casta propositum
Et votum teneas.

Audit et suscipit
Puella nuntium,,
Credit et concipit
Et parit filium,

Sed admirabilem.

Das Reich der Weltlichkeit

Streckt er zu Boden hin,
Und mit der Mutter theilt
Nun in Genossenschaft
Er seines Vaters Thron.

Gehe, den ich gesandt,
Thue die Botschaft kund,
Lüfte den Schleier dann

Alter Verheißungen

Kraft Deines Botenamts.

Nah' ihr verkündigend,

Sprich: Sei gegrüßet mir!"

Sprich: „Voller Gnad' Du bist!"
Sprich: Mit Dir ist der Herr!"
Und sprich: „Nicht fürchte Dich!"'

Jungfrau, so nimm ihn auf
Den gottverheiß'nen Schaß;
Deine Jungfräulichkeit
Und Deine Keuschheit bleibt
Rein Dir und unverlegt.

Die Botschaft hört und nimmt

Züchtig die Jungfrau auf,

Glaubt und empfängt darob
Und bringt zur Welt den Sohn,
Den allbewunderten.

Consiliarium

Humani generis,
Deum et hominem

Et patrem posteris,
In pace stabilem ;

Qui nobis tribuat
Peccati veniam,

Reatus deleat,
Donet et patriam

In arce siderum.

Hildebertus Turonensis.

Turtur inane nescit amare, 73

Nam, semel uni nupta marito Nocte dieque juncta manebit, Absque marito nemo videbit.

Sed viduata si caret ipso, Non tamen ultra nubet amico, Sola volabit, sola sedebit,

Et quasi vivum semper tenebit.

« السابقةمتابعة »