صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Adam de Sct. Victore.

Hymnus in feste pentecoste.

Qui procedis ab utroque
Genitori Genitoque

Pariter, Paraclite!

Redde linguas eloquentes,

Fac ferventes in te mentes

Flamma tua divite.

Lumen clarum, lumen carum,

Internarum tenebrarum

Effugas caliginem.

Per te mundi sunt mundati,

Tu peccatum et peccati
Destruis rubiginem.

Veritatem notam facis,
Et ostendis viam pacis
Et iter justitiae ;

Perversorum corda vitas,
Sed bonorum corda ditas

Munere scientiae.

Te docente nil obscurum,
Te praesente nil impurum,
Sub tua praesentia
Gloriatur mens iucunda,

Per te laeta, per te munda
Gaudet conscientia.

Adam v. St. Victor.

Pfingstlied.

Der Du kamst von Beider Throne,
Von dem Vater und dem Sohne,
Und dem Geiste, uns gleich theuer:
Gib der Rede Kraft den Zungen,
Und die Geister laß durchdrungen
Sein von Deinem mächt'gen Feuer.

Hehres Licht, so hell und leuchtend,
Alle Finsterniß verscheuchend
Treibe aus des Herzens Nacht.

Durch Dich wird erst rein das Reine,
Sünd' und Sündern im Vereine
Tilgt die Flecken Deine Macht.

Wahrheit machst Du kund hienieden,
Und Du zeigst den Weg zum Frieden
Und des Rechtes wahren Pfad ;
Vom verkehrten Sinne lenkest

Ab Du, und dem Guten schenkest
Jederzeit Du weisen Rath.

Nichts bleibt dunkel, wo Du lehrest,
Unrein nichts, wo Du verkehrest,

Deine Gegenwart allein

Jubelnd unsern Geist erweitert
Und erläutert und erheitert

Uns in des Gewissens Pein.

7

Quando venis, corda lenis,
Quando subis, atrae nubis
Effugit obscuritas;

712

Sacer ignis, pectus ignis, 74a
Non comburis sed a curis
Purgas, quando visitas.

Mentes prius imperitas
Et sopitas et oblitas
Erudis et excitas;

Foves linguas, formas sonum,
Cor ad bonum facis pronum

A Te data charitas.

O! juvamen oppressorum,
O! solamen miserorum,

Pauperum refugium:

Da contemtum terrenorum,

Ad amorem supernorum

Trahe desiderium.

Tu, qui quondam visitasti,

Docuisti, confortasti

Timentes discipulos:

Visitare nos digneris,
Nos, si 'placet, consoleris

Et credentes populos!

Wenn Du kommst gibt's leichte Herzen,
Zieh'n die Wolken, flieh'n die Schmerzen
Und die Dunkelheit entweicht.

Heilig Feuer, lichtentzündend,
Das nicht senget, heilverkündend
Sorgen scheucht, wo es sich zeigt.

Unerfahrene, Verirrte,

Geistesschwache, Sinnverwirrte

Regst Du an im rechten Trieb;
Wahrst die Zunge, formst die Rede,
Machst zu Gutem willig jede
Seele stets, traft Deiner Lieb'.

Der Preßhaften Allerbarmer,
Milder Trostesspender Armer,
Der Elenden Zufluchtsort:
Lehr' uns Jrdisches verachten,
Und nach Höherem zu trachten
Lenk' die Sinne fort und fort.

Wie Du einst herabgekommen,
Haft gelehret, Furcht entnommen.
Deiner Jünger banger Schaar:
So halt' werth auch uns zu lehren,
Trost zu spenden und gewähren
Gläub'gen Herzen immerdar.

Flavius.

Ad lotionem pedum.

Tellus et aethra jubilent 75
In magni coena principis,
Qui protoplasti pectora
Vitae purgavit ferculo.

Hac nocte factor omnium
Potenti sat mysterio

Carnem suam cum sanguine
In escam transfert animae.

A celsis surgens dapibus Praebens formam mortalibus, Humilitatis gratia

Petri petens vestigia.

Pallet servus obsequio

Quum angelorum dominum
Ferendo lympham linteo
Cernit coeno procumbere.

Permitte, Simon, ablui,
Acta figurant mystica,
Dum summus ima bajulat,
Quid cinis servet cineri.

« السابقةمتابعة »