صور الصفحة
PDF
النشر الإلكتروني

Passionis

Tuae donis

Salvator, nos inebria,

Qua fidelis

Dare velis

Aeterna nobis gaudia!

Thomas Aquinas.

Adoro te devote 82

Latens Deitas, 83

Quae sub his figuris

Vere latitas.

Tibi se cor meum

Totum subiicit,

Quia te contemplans

Totum deficit.

Visus tactus, gustus,

In te fallitur,

Sed auditu solo

Tuto creditur:

Credo, quidquid dixit

Dei filius;

Nil hoc veritatis

Verbo tutius.

O mich tränke

Das Geschenke

Deiner Leiden, Heiland Du,

Und am Ende

Gnäd❜ger wende

Mir des Himmels Freuden zu!

Thomas v. Aquino.

Im Staube tief anbet' ich,
Verborg'ne Gottheit, Dich,
Die wahrhaft hier und stetig
Barg in dies Zeichen sich.
Mein ganzes Thun und Lassen,
Mein ganzes Herz hört Dir,
Weil Dich ja zu erfassen
So ganz unmöglich mir.

Gefühl, Geschmad kann lügen,
Und täuschen das Gesicht,

Doch sicher kann betrügen

Ein gläubig Hören nicht.
Drum glaube ich den Worten

Des Sohnes immerdar;

Denn Nichts bleibt aller Orten, Wie diese fest und wahr.

In cruce latebat
Sola Deitas,

At hic latet simul

Et humanitas.

Ambo tamen credens

Atque confitens,

Peto quod petivit

Latro poenitens.

Plagas sicut Thomas

Non intueor,

Deum tamen meum

Te confiteor,

Fac me tibi semper

Magis credere,

In te spem habere

Ac diligere.

O memoriale 84
Mortis Domini,

Panis vivus, vitam

Praestans homini :

Praesta meae menti

De te vivere,

Et te illi semper

Dulce sapere.

Am Kreuz blieb unergründet
Die Gottheit nur allein,
Und hier bleibt unverkündet
Zugleich Dein irdisch Sein.
Doch fest im Glaubend stehend
An Beide, bau'nd auf Dich,
Bitt' ich, was reuig flehend
Erbat der Schächer sich.

Wie Thomas will ich nimmer Die off'nen Wunden schau'n, Und doch als Gott Dich immer Bekennen mit Vertraun.

Du aber mehre offen

In mir des Glaubens Hort, Und lass' auf Dich mich hoffen,

Dich liebend fort und fort.

Denkmal ohne Gleichen
An meines Heilands Tod:
Als Leben darzureichen
Dem Menschen lebend Brod!
Gib Du, nur Dir zu leben,
Dem schwachen Geiste Kraft,
Zu Dir sich zu erheben
In süßer Wissenschaft.

[ocr errors]
[blocks in formation]

Nec patris linquens dexteram,

Ad opus suum exiens

Venit ad vitae vesperam.

In mortem a discipulo
Suis tradendus aemulis,
Prius in vitae ferculo
Se tradidit discipulis.

« السابقةمتابعة »